Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Přípravy na osmou Národní svatováclavskou pouť vrcholí

U příležitosti svátku sv. Václava se na jednom z nejstarších poutních míst v České republice sejdou tisíce věřících i dalších návštěvníků, aby si připomenuli mučednickou smrt i odkaz českého světce.

 

Národní svatováclavská pouť představuje hlavní církevní, ale i kulturní a společenskou událost v životě města a pro poutníky i návštěvníky je připraven bohatý duchovní i doprovodný kulturní program.

Duchovní program

Hlavní událostí Národní svatováclavské pouti bude v úterý 28. září, v Den české státnosti, koncelebrovaná poutní bohoslužba na Mariánském náměstí za účasti pražského arcibiskupa

Dominika Duky. Celodenní poutní duchovní program pokračuje v obou staroboleslavských chrámech. V pondělí, v předvečer státního svátku, proběhne v bazilice sv. Václava Mše svatá a uvítání relikvií sv. Václava, které budou vystaveny v kryptě baziliky po celé úterý 28. září. Slavnostní den zakončí tradiční historický ohňový průvod sv. Václava a ohňostroj v Houštce.

Doprovodný kulturní program

Pro poutníky a návštěvníky pouti bude již od soboty 25. září připraven bohatý kulturní program v centru Staré Boleslavi a v lesoparku Houštka. Z divácky nejpřitažlivějších představení jmenujme nedělní Symfonický koncert: Ludwig van Beethoven-Osudová, úterní Chrámový koncert Hudby Hradní stráže v kostele Nanebevzetí Panny Marie či vystoupení Michala Prokopa&Framus Five na Mariánském náměstí. V rámci Svatováclavské hudební pouti zahrají na letní scéně v Houštce skupiny Krausberry nebo populární formace Buty.

Podrobný časový program celé pouti je uveden v příloze této tiskové zprávy.

Dopravní opatření

V souvislosti s NSP dojde dne 28. září 2010 k úplné uzávěře Mariánského náměstí ve Staré Boleslavi. Příjezd do Staré Boleslavi bude možný po rychlostní komunikaci R10 Praha – Mladá Boleslav a po silnici II/331 ve směru od Mělníka. Parkovat lze v ulicích města mimo uzavřené centrum.  Současně bude mimořádně posílena autobusová doprava. Podrobné dopravní informace jsou uvedeny v samostatné tiskové zprávě.

 

Informační portál www. svatovaclavskapout.cz  

Aktuální informace, podrobný časový program, ale i důležitá dopravní opatření týkající se NSP najdou návštěvníci na informačním portálu www.svatovaclavskapout.cz a dále na www.facebook.com/Svatovaclavska.pout. 

 

Více informací poskytne:

Michaela Miková, Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Tel: 734 366 372, e-mail: michaela.mikova@brandysko.czProgramy Národní svatováclavské pouti 2010, Stará Boleslav

SOBOTA 25. ZÁŘÍ – ÚTERÝ 28. ZÁŘÍ

Lázeňská ulice a Houštka

Lidová pouť

NEDĚLE 26. ZÁŘÍ

Letní scéna Houštka

16.00   Symfonický koncert: Ludwig van Beethoven – Osudová

PONDĚLÍ 27. ZÁŘÍ

 

Letní scéna Houštka

Svatováclavská hudební pouť

18.00   Charlie & Diana Blues Band             

19.30   EX05

21.00   KRAUSBERRY

 

_____________________________________________________

Národní svatováclavská pouť

 

Basilika sv. Václava
18.00   Mše svatá z vigilie v kryptě
19.50   Uvítání relikvie sv. Václava
20.00            Slavnostní svatováclavský koncert a nešpory

 

ÚTERÝ 28. ZÁŘÍ

Státní svátek, Den české státnosti

 

Basilika sv. Václava
6.25     Anděl Páně, modlitba se čtením
7.00     Latinská Mše svatá v kryptě
7.45     Ranní chvály
8.00     Mše svatá v kryptě

9.00     Mše svatá v kryptě
14.30   Prohlídka basiliky s výkladem
16.50   Rozloučení s relikvií sv. Václava
17.00   Mše svatá

Mariánské náměstí
10.00 Slavnostní koncelebrovaná poutní bohoslužba,

předsedá Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
12.50   Prohlídky chrámu s výkladem

13.00  Meditaci u Palladia doprovází chrámový sbor Václav

17.00   Chrámový koncert

             komorní orchestr Far Musica

             Hudba Hradní stráže a Policie ČR

             Pražští pěvci

V kryptě basiliky sv. Václava budou k uctění vystaveny svatováclavské relikvie.
Chrámy budou otevřeny v průběhu celého dne do 19 hod.
Možnost přijetí sv. smíření v basilice sv. Václava dopoledne

a v kostele Nanebevzetí P. Marie během celého svátečního dne.

__________________________________________________________

Mariánské náměstí
13.00   FF Big Band ZUŠ Brandýs nad Labem

14.15   Vonička –  cimbálová hudba

15.30   Tálamba, Gödölló, Maďarsko 

17.00   Minaret – divadlo pro děti                              

18.00   Poutníci – folk, 40. výročí kapely                                                       

19.15   Michal Prokop & Framus Five

20.30   Ohňový průvod sv. Václava  

21.00   Ohňostroj v Houštce

 
Náměstí sv. Václava

9.00 – 20.00    Svatováclavské historické tržiště

14.00 – 18.00  Evergreen kvartet (v zahradě restaurace Pivovar)

 

Letní scéna Houštka

Svatováclavská hudební pouť

14.00   Joe Purple (Louny)
15.30   Vombat Kruton (Brandýs n.L.)

17.00   BUTY

19.00   Paralet (Louny)

12.00 – 15.00

Výstava tuningových automobilů (Mini Cooper, WV, …)

Výstava motocyklů

Výstava motocyklových a automobilových veteránů

Ochutnávka vín, piva a domácí pálenky

Kino Brandýs nad Labem

14.00   TOY STORY 3 – vstup zdarma

21.00 Ohňostroj v Houštce

Ve dnech 27. a 28. září budou probíhat Svatováclavské plavby na výletní lodi Porta Bohemica.

V době přípravy a konání Lidové pouti v Houštce a okolí ve dnech 22. – 29. září bude pro veřejnost uzavřena in-line bruslařská dráha v Houštce.

23. 09. 2010