Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Příští týden se otevře výstava věnovaná sv. Anežce

Výstava představuje (od roku 1932) první ucelený přehled svatoanežské tématiky ve výtvarném umění a uměleckém řemesle. Mezi více než 300 exponáty se objeví výjimečná umělecká díla spojená s životem a odkazem sv. Anežky. Výstava představí sv. Anežku Českou nejen jako královskou dceru a významnou představitelku panovnického rodu, která se nestraní vysoké politiky, ale také jako řeholnici, která je prodchnuta františkánskou spiritualitou a zcela se dala do služeb potřebným. Spolu s její charitativní službou bude přiblíženo i působení Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou.  Budeme moci nahlédnout i do její bohaté korespondence, kterou vedla s papežským dvorem. Opomenuty nebudou ani dvě ženy s podobným životním zaměřením, sv. Alžběta Uherská a sv. Hedvika, které k Anežce pojil příbuzenský vztah.

Mezi více než 300 exponáty se objeví ta nejvýznamnější umělecká díla spojená s životem a odkazem sv. Anežky, a to včetně zápůjček ze zahraničí. Prezentováno bude výtvarné umění a umělecké řemeslo Anežčiny doby, tedy díla rané gotiky 13. století. Jedním z nejvýznamnějších exponátů bude hlavice přípory zachycující podobu sv. Anežky, nově restaurovaná zásluhou Arcibiskupství pražského. Jedná se o jedno z nejstarších zpodobnění sv. Anežky. Kromě této hlavice budou představeny také další fragmenty výzdoby kláštera nalezené při archeologických průzkumech. Výstava cíleně počítá s působivostí objektu, v němž bude uspořádána. Anežský klášter, jako první gotická stavba v Praze, je sám o sobě významným exponátem.

Velikou pozornost si zaslouží i církevní památky související s životem řádů v 13. století v Čechách. Z muzea řezenského chrámového pokladu bude zapůjčen Kříž Přemysla Otakara II., výjimečná zlatnická práce zdobená drahokamy. Kříž nechal zhotovit synovec svaté Anežky, který zamýšlel udělat z kostela Nejsv. Salvátora v Anežském klášteře pohřebiště Přemyslovců.

Péče sv. Anežky o chudé a nemocné, která představovala první systematickou charitativní službu na našem území inspirovanou ideály nově vzniklého františkánského hnutí, vyústila v založení nového mužského řádu na pomoc potřebným, jediného specificky českého řeholního uskupení, špitálního Řádu křižovníků s červenou hvězdou. Jejich působení bude reprezentovat např. téměř metr vysoká procesní sluncová monstrance, která se řadí mezi unikátní exponáty nacházející se v majetku řádu. Monstrance zdobí série medailonů a na jednom z nich je vyobrazena sv. Anežka.

Výstava se dále zaměří na přiblížení františkánské řehole, která v ženském pojetí pod osobním vlivem sv. Kláry významně ovlivnila Anežčino celoživotní rozhodnutí. Poprvé budou vystaveny nejstarší dochované opisy čtyř listů z korespondence obou žen z Vatikánského archivu a Národního archivu ČR.

Představena bude rekonstrukce tzv. Puchnerovy archy, gotického oltáře, který si nechal zhotovit velmistr řádu Mikuláš Puchner na konci 15. století. Do dnešních dnů se dochovaly pouze jednotlivé desky a socha Madony. V rámci výstavy bude tento oltář znovu sestaven do podoby, která odpovídá době jeho vzniku. Výstava také představí Anežčinu beatifikaci, která byla v roce 1874 předstupněm pozdější kanonizace. Oživený zájem o jednu z nejslavnějších českých světic bude přiblížen výběrem děl poslední čtvrtiny 19. století. K vidění bude obraz sv. Anežky od Vojtěcha Hynaise anebo díla Josefa Václava Myslbeka a Josefa V. Hellicha. Neutuchající úctu k této výjimečné postavě našich dějin připomenou také mnohá další díla (jako např. nedávno z oběhu stažená padesátikorunová bankovka od Oldřicha Kulhánka).

Výstavu v Anežském klášteře obohatí doprovodný program, který pořadatelé připravili pro ty, kdo by se chtěli o postavě sv. Anežky a úctě k ní dozvědět více. Lektorské oddělení Národní galerie spolu s Arcibiskupstvím pražským pořádá několik seminářů s odborníky a komentované prohlídky s kurátory výstavy, ale i programy pro děti. Ve dnech 22. – 24. listopadu 2011 proběhne mezinárodní konference „Sv. Anežka Česká a velké ženy její doby“, kterou pořádá Katolická teologická fakulta UK, a mnoho dalších akcí v rámci závěru svatoanežského roku. Ten bude, stejně tak jako výstava, slavnostně zakončen 26. března 2012 svatoanežským duchovním koncertem v chrámu sv. Mikuláše na Malostranském náměstí. Více na www.apha.cz. (Aleš Pištora)

18. 11. 2011