Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Příznivé zprávy o restitucích církevního majetku v Maďarsku

Jak státní tajemník Száaszvolvi sdělil, nová ústava Maďarské republiky dovolávající se „Božího požehnání“ nastoluje kooperační model vztahu mezi státem a církví, kdy stát si uvědomuje význam této spolupráce a především zakotvení hodnot, na kterých stojí důstojnost a svoboda člověka. V Maďarsku se v současné době připravují také nové zákony, které uznávají důležitost a význam církevního školství (8 % maďarských škol jsou školy církevní), charitativních a zdravotnických zařízení, které budou zrovnoprávněny se státními zařízeními obdobného typu. Rovněž tak má být dokončena restituce církevního majetku, který nebyl doposud dořešen. Státní tajemník současně pozval arcibiskupa pražského na státní konferenci v Budapešti, která má projednávat tyto otázky. Z druhé strany byl arcibiskupem informován o stavu jednání mezi církví a státem v ČR a o existenci a financování církevního školství a charitativních zařízení.

Návštěva v Arcibiskupském paláci proběhla před pietním aktem odhalení pomníku obětem komunistického režimu na Motolském hřbitově, kterého se arcibiskup pražský v odpoledních hodinách účastnil spolu se státním tajemníkem Maďarska. Krátký projev pronesla také předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR Naděžda Kavalírová. (Tomáš Roule, Aleš Pištora)

04. 11. 2011