Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Pro Anežky do „Anežky“ na Anežku zdarma!

Bylo by těžké najít k představení životních osudů světice, kterou desítky generací obyvatel českých zemí znaly jako Anežku Přemyslovnu, symboličtější místo než klášter, nesoucí dnes její jméno: svaté Anežky České. Mezi Pražany pro tuto památku časem zobecněl název „Anežka“. Prostřednictvím tří stovek exponátů od archeologických nálezů přes původní gotickou architekturu výstavních prostor, obrazy, sochy a vynikající ukázky uměleckých řemesel až po unikátní historické dokumenty nyní již jen na krátkou dobu ukazuje výstava "Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice". Zachycuje rozmanité podoby jejího kultu, sahajícího od středověku k dnešku. Připravilo ji Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií v Praze. Jedná se o první takto rozsáhlou monografickou výstavu věnovanou této světici, která zároveň důstojným způsobem připomíná nedávné oslavy 800. výročí jejího narození.

Velkorysost přemyslovských církevních donací dokládá na výstavě například velkolepý Ostatkový kříž Přemysla Otakara II.(po 1261), zapůjčený z Pokladu dómu v Řezně. Výjimečné postavení mezi vystavenými předměty zaujímá také soubor památek spojených s Rytířským řádem křižovníků s červenou hvězdou, který Anežku Přemyslovnu uctíval jako svou zakladatelku. O kanonizaci sv. Anežky České usilovali věřící od středověku, beatifikována však byla až roku 1874. Nyní se můžeme na jednom místě seznámit s dobovou podobou jejího kultu v 19. a v první polovině 20. století. Obrazy a plastikami oslavili svatou Anežku Českou například Vojtěch Hellich, Josef Navrátil, Josef Václav Myslbek, Vojtěch Hynais  nebo Čeněk Vosmík.

Výstava bude zakončena v neděli 25. března 2012. Slavností ukončení vyvrcholí v pondělí 26. března 2012 svatoanežským duchovním koncertem v chrámu sv. Mikuláše na Malostranském náměstí. Informace o vstupu na www.ngprague.cz. (Aleš Pištora, Eva Kolerusová)

24. 02. 2012