Vyhledávání Menu

Ohlédnutí za táborem

Ohlédnutí za táborem pro mladší ministranty

Necelý měsíc po skončení tábora pro mladší ministranty ve Svatém Janu pod Skalou je vhodnou dobou k ohlédnutí a zhodnocení této akce. Šlo o první tábor tohoto druhu, celkem se zúčastnilo 20 kluků ve věku cca 7 až 12 let, dále pak 8 asistentů (cca 13–14 let), několik dospělých vedoucích, bratr jáhen Pavel a kněží. Věřím tomu, že téma – dobývání Svaté země – bylo dost atraktivní a zábavné. Neustálá touha mladších kluků svádět bitvy vlastnoručně vyrobenými meči proti asistentům a vedoucím je toho důkazem. Za ten týden se toho mohli účastníci hodně naučit – vyrobit meč, prapor, šermovat nebo si třeba vyzkoušet zbroj středověkého rytíře. Dále měli možnost poznat nové kamarády, asistovat při slavení mše svaté, naučit se pracovat v týmu, překonat strach (při noční bojovce), setkat se s panem kardinálem a konečně a především – prohloubit svůj vztah k Bohu. I když byl program místy poměrně náročný, jsem přesvědčen o tom, že to stálo za to. Příští rok se, dá-li Bůh, uskuteční další tábor, předběžný termín je 18.–25. srpna 2013. Tak neváhejte a pojeďte!

27. 09. 2013