Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Proběhl Den Charity v pražské arcidiecézi

Ve vybraných zařízeních sociálních služeb se v Den Charity konal den otevřených dveří. Veřejnost se mohla seznámit například s chodem Domu na půli cesty Kralupy nad Vltavou nebo Azylového domu pro matky s dětmi Brandýs nad Labem. Do Domova pro seniory Mukařov zavítala téměř stovka návštěvníků. Zařízení navštívily mimo jiné tři třídy dětí z prvního stupně školy Open Gate z Babic. Pracovníci pro ně připravili prezentaci a prohlídku Domova, jedna z klientek přednesla autorskou báseň o respektu k rodičům ve stáří, který by děti měly mít.

V charitním Domě Gloria v Praha 5-Hlubočepích proběhla v rámci oslav Dne Charity zahradní slavnost. Akci uvítali především obyvatelé domu – děti a maminky z Azylového domu i senioři z Domova se zvláštním režimem.

S Dnem Charity je již tradičně spjato udělování Ceny Charity pracovníkům nebo dobrovolníkům, kteří se zasloužili o rozvoj charitního díla. Cenu Charity letos v pražské arcidiecézi získala Miloslava Machovcová, dlouholetá ředitelka Farní charity Neratovice. V Charitě pracuje více než 20 let. Stála u zrodu domácí zdravotní péče v devadesátých letech. Krátký rozhovor s Miloslavou Machovcovou můžete přečíst zde.

Den Charity letos uzavře setkání v Azylovém domě sv. Terezie (Pernerova 20, Praha 8-Karlín). Proběhne zde 9. října den otevřených dveří. Od 14 hodin bude P. Vojtěch Eliáš, prezident Arcidiecézní charity Praha, celebrovat mši svatou. Od 14.30 hodin proběhne komentovaná prohlídka zařízení a pohoštění pro návštěvníky. Setkání se koná u příležitosti Dne Charity a svátku sv. Terezie z Lisieux, jíž je zařízení zasvěceno. Všichni jsou srdečně zváni. (Jarmila Lomozová)

03. 10. 2012