Vyhledávání Menu

Proběhla další Noc kostelů


Křesťanské farnosti a sbory letos opět otevřely své kostely zájemcům o křesťanství, sakrální architekturu, či jiné duchovní umění. Letošní Noc kostelů, která se konala 29. května, zaznamenala v pražské arcidiecézi 105 300  návštěvníků.


41638


Nejvíce účastníků bylo v pražské katedrále sv. Víta (6300), ale podobně také do kostela Panny Marie před Týnem přišlo přes 6000 lidí. Otevřely se ale i maličké kostely jako je např. rotunda sv. Longína na Novém Městě. Ale velmi nás překvapila vysoká návštěvnost na Makové Hoře u Příbrami, kam dorazilo 330 lidí. Díky stovkám dobrovolníků jsme zaznamenali skvělé ohlasy na vydařenou noc.

Noc kostelů přiblížila návštěvníkům křesťanství jako životní inspiraci a víru jako základní rys lidské existence. Představila rozmanitost křesťanských církví a náboženského vyjadřování. Prezentovala rovněž kostely jako důležitou součást společenského života. Je založena na dobrovolné spolupráci farností, sborů, církevních obcí, řádů a dalších křesťanských církevních společenství. 

(Michal Němeček, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 19. 06. 2015