Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Proběhla konference o narovnání vztahu mezi církví a státem

Dnes velmi aktuální téma nápravy některých křivd způsobených církvím v době komunistické totality, které je nerozlučně spojeno s tématem majetkového narovnání mezi státem a církvemi, se stalo podnětem k uspořádání konference na půdě vysoké školy CEVRO Institut s názvem Narovnání vztahu mezi církví a státem: aktuální reflexe. Konference, jejíž organizace se ujal CEVRO Institut a nadace Konrad Adenauer Stiftung, se konala 31. ledna.

Tato konference, která měla za cíl vnést do problematiky trochu světla a představit rozličné aspekty, z nichž lze na danou problematiku nahlížet, byla zahájena prorektorem hostitelské privátní vysoké školy Dr. Petrem Kolářem a představitelem nadace Konrad Adenauer Stiftung, panem Milanem Šimůnkem. Již z jejich úvodních slov bylo lze tušit v jakém duchu se celé odpoledne ponese. Pro nikoho z přednášejících nemělo smysl se ptát, zda je situaci kolem vztahu církví a státu třeba řešit. Nezbytnost takového kroku dokazovala slova všech zúčastněných.

Celá konference byla rozdělena do tří bloků. V prvním, věnovaném ústavním a právním principům majetkového narovnání, vystoupil prof. Ignác Hrdina z Právnické fakulty Západočeské univerzity a Dr. Jindřiška Syllová, ředitelka Parlamentního institutu. Zatímco Dr. Syllová se pokusila dovodit, že církve mají mít v rámci státu takové postavení, aby byla zaručena jejich nezávislost vyplývají z Listiny práv a svobod, k čemuž je nezbytné, aby vlastnily majetek, prof. Hrdina rozvinul tezi, že církve, které nemají statut veřejnoprávních korporací, což lze vyčíst z dikce nálezů Ústavního soudu, nemohou mít majetek ve vlastnictví veřejném.

Druhý blok konference se soustředil na objasnění věcného záměru připravovaného zákona. Návrh zákona představovali a ze svého úhlu pohledu jej hodnotili účastníci jednání obou komisí, jak vládní tak církevní. Vedle náměstka ministra financí Eduarda Janoty zastupoval stranu vládní komise náměstek ministra kultury Jaromír Talíř. Ten ve svém nástinu zásadních rysů návrhu zdůraznil, že zákon nepředstavuje vyrovnání se s minulostí nijak nadstandardní, jak naznačují někteří politici. Naopak půjde pouze o nápravu některých křivd, protože nic víc by nebylo ani politicky přijatelné, ale ani možné. Eduard Janota z pohledu ministerstva financí objasnil, proč 83 miliard představujících 8% státního rozpočtu ČR nemůže být splaceno okamžitě a ozřejmil také to, jak se dospělo k úrokové sazbě 4, 85%. Bylo to na základě zkušenosti s dluhopisy v hodnotě 8 miliard vydanými na dobu 50 let. Dodal, že důvodem volby úrokové sazby a ne valorizace byl ohled na podmínky Evropské unie a Eurostatu, které podle jeho domněnky nebudou považovat anuitní splátky po 60 let za jednorázovou platbu. V rámci tohoto bloku vystoupil také zástupce KDU-ČSL Jan Kasal, který, jak řekl, vidí celou věc jako výhodnou pro všechny občany a v posledku jako politickou záležitost.

V diskusi, která předcházela pohledu ze strany církví, vystoupil prof. Václav Pavlíček a mezi jinými položil otázku, zda by nemělo být o takto důležité věci referendum, když je poměr koaličních a opozičních poslanců v parlamentu tak těsný. Na to mu zvýšeným hlasem Jan Kasal odpověděl, že přece každý ví, že otázky rozpočtu a daní nemohou být z podstaty věci schvalovány referendem.

Mons. Graubner začal svůj až státnický projev tím, že jde o přijatelný kompromis. Mimo jiné řekl, že společnost, která si zvykla na nespravedlnost jako něco normálního, se musí vnitřně uzdravit. O to se snaží církve, které vycházejí společnosti vstříc a i v budoucnosti se budou snažit o spolupráci se státem ve prospěch národa. Stát se, podle něj, musí zbavit nálepky zločince žijícího z krádeže. I na mezinárodním fóru by měl ukázat, že se dokáže vypořádat se svojí minulostí. Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví, připomněl historický kontext doby zabavování majetku. Nešlo pouze o finanční újmu. Nikdo dnes nemůže vyjádřit utrpení věřících, k němuž v té době docházelo. Zdůraznil také ekumenický rozměr jednání mezi církvemi. Na závěr této části vystoupil výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR, pan Jaromír Jech. Upozornil na to, že zrušení blokačního paragrafu, který dnes diskriminuje obce, jichž se týká v soutěži s jinými, bude znamenat rozvoj života obcí, jež budou moci např. žádat o dotace z EU, což dosud kvůli blokovanému majetku nemohly.

Potom, co byl při tiskové konferenci veřejně prezentován věcný záměr zákona o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem, církvemi a náboženskými společnostmi, následovala poslední část celé konference, na níž vystoupili se svými stanovisky poslanci některých poslaneckých klubů. Postoj poslaneckých klubů k věcnému záměru ve třetím bloku vyjádřili ministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS), ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková (Strana zelených) a Jan Kasal (KDU-ČSL).

Příspěvky, které zazněly na konferenci, by měly být publikovány v připravovaném sborníku. (ap)

31. 01. 2008