Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Proběhne debata nad proměnami polské a české církve po roce 1989

V Polsku i v České republice byla církev jedním ze symbolů opozice vůči totalitě. Debata s názvem „Proměny polské a české církve 1989–2009“ bude reflektovat historii církve po pádu komunismu. Využila církev v obou zemích tento morální kredit? Jaké byly úspěchy a neúspěchy posledních dvou desetiletí? Jak se vyvíjí vztah církve a politické sféry? Na tyto a na řadu dalších otázek budou odpovídat:

Adam Boniecki (*1934), polský kněz, od roku 1999 šéfredaktor nejznámějšího katolického týdeníku Tygodnik Powszechny, předtím vedl mimo jiné polskou edici L’Osservatore Romano. Minulý měsíc byl oceněn prestižní cenou D. Fikuse pro "tvůrce médií".

Tomasz Dostatni OP (*1964), polský dominikán, autor řady knih a odborných studií, zvláště o mezináboženském dialogu, předseda nadace Ponad granicami.

ThLic. Mons. Dominik Duka OP (*1943), biskup královéhradecký, bývalý dlouholetý provinciál České dominikánské provincie, biblista a šéfredaktor teologické revue Salve.

prof. Mons. Tomáš Halík (*1948), prezident České křesťanské akademie, farář v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora, autor mnoha odborných i populárních článků a knih.

Na závěr večera v Polském institutu (Praha 1 – Staré Město, Malé náměstí 1, vchod z ulice Karlova 27) bude otevřena všem přítomným panelová diskuse. Simultánní překlad z polštiny bude zajištěn. Setkání se koná u příležitosti vydání "polského" čísla revue Salve 4/08 – Polsko – překročit hradby. Více najdete na http://salve.op.cz/ a www.polskyinstitut.cz

S P. Adamem Bonieckim a P. Tomaszem Dostatnim OP se bude možné setkat také už po studentské mši svaté v kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu, a to v úterý 31. března v 19:00.

Převzato z www.polskyinstitut.cz.

24. 03. 2009