Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Prof. Ludvík Armbruster převzal Svatovojtěšskou medaili

Zlatou Svatovojtěšskou medaili udělil prof. Armbrusterovi za rozvoj Katolické teologické fakulty UK pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. Předána byla Mons. Michaelem Slavíkem v rámci sympozia pořádaného na počest významného jubilea děkana katolické fakulty. Vedle generálního vikáře Dr. Slavíka pogratulovali prof. Armbrusterovi také mnozí kolegové a představitelé Univerzity Karlovy. K blahopřání jubilantovi se připojil i rektor univerzity Václav Hampl.

Prof. Ludvík Armbruster je prvním nositelem Svatovojtěšské medaile, která by měla být pražským arcibiskupem udělována významným osobnostem za jejich neopominutelné dílo. Autorem tohoto ocenění je ak. soch. J. K. Trčková, která se nechala inspirovat podobou sv. Vojtěcha, zachycenou ve scénách ze života a smrti tohoto patrona pražské arcidiecéze na románských dveřích (Porta regia) gotické katedrály Nanebevzetí Panny Marie v polském Hnězdně. (ap)

21. 05. 2008