Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Prof. Piťha obdržel čestný doktorát a zakončil rok sv. Anežky

Katolický kněz, lingvista a bohemista Petr Piťha (∗1938) je autorem řady odborných i populárně naučných knih z oblasti výchovy a patří k zakladatelům české matematické lingvistiky. Za své zásluhy byl již v minulosti oceněn New Europe Prize, Komenského medailí UNESCO, cenou MŠMT a Pamětní medailí UK. V letech 1992 – 1994 působil jako ministr školství. (Aleš Pištora)

Vzdělávání, vzdělání a vzdělanost (dokument MS Word)Vzdělávání, vzdělání a vzdělanost (Přednáška při převzetí zlaté medaile Univerzity Hradec Králové)

Promluva při koncertu ke cti sv. Anežky (dokument MS Word)Promluva při koncertu ke cti sv. Anežky (Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze)

29. 03. 2012