Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Program při příležitosti beatifikace Čtrnácti pražských mučedníků

Pátek 12. října 2012

V 16.00 hodin bude na Jungmannově náměstí Jan Křtitel Novák vystupovat s kramářskou písní, který přiblíží příběh 14 pražských mučedníků.

V kostele Panny Marie Sněžné se ve 20.00 hodin rozezní Clarinet Factory a Alan Vitouš, performanci provede Petr Nikl a světelné intro na průčelí kostela rozsvítí Jindřich Trapl.

Sobota 13. října 2012

Duchovní program začne v katedrále již v 9.00 hodin.

Slavnostní mše svatá, při níž bude blahořečeno Čtrnáct pražkých mučedníků, začne v 10.00 hodin. Celebrovat ji bude kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení a blahořečení. Odpoledne bude možnost navštívit výstavu Čtrnáct pražských mučedníků: Místo a příběh v ambitech kláštera Panny Marie Sněžné.

Od 14.00 hodin vystoupí opět Jan Křtitel Novák s kramářskou písní.

V 19.00 hodin se v tamním kostele rozezní koncert skupiny Hradišťan.

Neděle 14. října 2012

Nedělní program začne v 10.00 hodin slavnostní mší svatou v kostele Panny Marie Sněžné, kterou bude celebrovat br. José Rodríguez Carballo OFM, generální mistr řádu. V závěru bohoslužby bude nádvoří kostela dedikováno Čtrnácti pražským mučedníkům.

Po skončení bohoslužby opět zazní kramářská píseň o mučednících v podání Jana Křtitele Nováka.

V 18.00 hodin bude mši svatou na stejném místě celebrovat první apoštolský nuncius v České republice kardinál Giovanni Coppa. 

Neděle 21. října 2012

Ve 20.00 hodin se v kostele Panny Marie Sněžné odehraje literárně-hudební pásmo Svá roucha prali v krvi Beránkově. Pásmo o umučení tamních františkánů napsal Tomáš Vondrovic, na varhany je doprovodí Martin Šmíd a zpívat bude Eliáš Paseka OFM.

Středa 28. listopadu 2012

V 19.30 hodin se uskuteční vernisáž výstavy Vnitřní svět. Intimní výstava s ústředním christologickým tématem bude pojata jako dialog mezi historickými liturgickými předměty ve vlastnictví Provincie bratří františkánů (= tajemství Eucharistie) a moderní duchovní výtvarnou tvorbu - dílem Radka Brože.

Zuzana Burdová, TS ČBK

12. 10. 2012