Vyhledávání Menu

Programy pro školy

Programy pro veřejné školy

Arcibiskupství pražské nabízí řadu výukových programu určených pro veřejné školy. Cílem těchto vzdělávacích programů je prezentace témat křesťanské kulturní tradice. Programy uskutečňují lektoři s kvalifikací pedagogického pracovníka, zaměstnanci Arcibiskupství pražského – referátu církevního školství. Všechny výukové programy jsou nabízeny zdarma.

Programy pro základní školy 1. stupeň a školní družina


Advent – putování za světlem

Velikonoce – příběh o naději

Pojďme spolu do Betléma (Křesťanský smysl vánočních svátků)

Proč chodíme na Václavák? (Sv. Václav – kníže a světec)

Věrozvěst - divné slovo v kalendáři (Cyrilometodějská tradice)

Proč je Praha stověžatá? (Architektura a využití sakrálních staveb)

Programy pro základní školy 2.stupeň a školní klub


Jsou Dušičky Halloween? (Folklorní a významové roviny svátku 2. listopadu)

Komu svítila betlémská hvězda? (Křesťanský smysl vánočních svátků)

Je advent jen marketingová kampaň?

Velikonoce - zrození života, zrození křesťanství

Václav – kníže nebo světec?

Církev není jen kostel (Úloha církví v dnešní společnosti)

Svět za 7 dní - věří tomu ještě někdo? (Vztah vědy a víry – pouze pro 8. a 9. ročník)

Jak se žilo v klášteře? (Život mnichů raného středověku)

Proč vznikaly katedrály? (Gotická architektura vrcholného středověku)

Univerzita – dar středověku moderní době

Tajemná řeč křesťanských symbolů

České nebe (Čeští národní světci dle výběru učitele)

Proč nepíšeme azbukou? (Cyrilometodějské počátky českých dějin)

Katedrála sv. Víta – kostel, hřbitov, klenotnice… (Exkurze na Hradčany s výukou v Arcibiskupském paláci). 

Programy pro střední školy


Vánoce – jednoduchý příběh a složitý smysl

Je advent jen marketingová kampaň?

Velikonoce – kultura, smysl, souvislosti

Václav – kníže nebo světec?

Umírání, smrt a pohřeb v agrární, industriální a postmoderní společnosti

Život ve zdech kostelů včera a dnes (Úloha církví v dnešní společnosti)

Church [tʃɜːtʃ] (institution) církev; (building) kostel (Exkurze na Hradčany s výukou v Arcibiskupském paláci)

Svět za 7 dní - věří tomu ještě někdo? (Vztah vědy a víry)

Podsvětí, nirvána, nebe nebo nic? (Kulturní představy o posmrtném údělu člověka)

Raný středověk – věk klášterů

Vrcholný středověk – věk katedrál

Pozdní středověk – věk univerzit

Katedrála sv. Víta – kostel, hřbitov, klenotnice… (možno i jako exkurze na Hradčany s výukou v Arcibiskupském paláci)

Karel IV. a jeho duchovní tvář

Tajemná řeč křesťanských symbolů

Co je církev a co je sekta?

Od Stonehenge ke sv. Vítu (Společné a rozdílné prvky posvátných prostor v dějinách)

České nebe (Čeští národní světci dle výběru učitele)

Hranice vzplála na břehu Rýna - i my se ptáme, kdo v těch plamenech (Současný katolický pohled na Mistra Jana Husa)