Vyhledávání Menu

Programy pro střední školy

Vánoce – jednoduchý příběh a složitý smysl

Je advent jen marketingová kampaň?

Velikonoce – kultura, smysl, souvislosti

Václav – kníže nebo světec?

Umírání, smrt a pohřeb v agrární, industriální a postmoderní společnosti

Život ve zdech kostelů včera a dnes (Úloha církví v dnešní společnosti)

Church [tʃɜːtʃ] (institution) církev; (building) kostel (Exkurze na Hradčany s výukou v Arcibiskupském paláci)

Svět za 7 dní - věří tomu ještě někdo? (Vztah vědy a víry)

Podsvětí, nirvána, nebe nebo nic? (Kulturní představy o posmrtném údělu člověka)

Raný středověk – věk klášterů

Vrcholný středověk – věk katedrál

Pozdní středověk – věk univerzit

Katedrála sv. Víta – kostel, hřbitov, klenotnice… (možno i jako exkurze na Hradčany s výukou v Arcibiskupském paláci)

Karel IV. a jeho duchovní tvář

Tajemná řeč křesťanských symbolů

Co je církev a co je sekta?

Od Stonehenge ke sv. Vítu (Společné a rozdílné prvky posvátných prostor v dějinách)

České nebe (Čeští národní světci dle výběru učitele)

Hranice vzplála na břehu Rýna - i my se ptáme, kdo v těch plamenech (Současný katolický pohled na Mistra Jana Husa) 

15. 07. 2015