Vyhledávání Menu

Programy pro základní školy 2.stupeň a školní klub


Jsou Dušičky Halloween? (Folklorní a významové roviny svátku 2. listopadu)

Komu svítila betlémská hvězda? (Křesťanský smysl vánočních svátků)

Je advent jen marketingová kampaň?

Velikonoce - zrození života, zrození křesťanství

Václav – kníže nebo světec?

Církev není jen kostel (Úloha církví v dnešní společnosti)

Svět za 7 dní - věří tomu ještě někdo? (Vztah vědy a víry – pouze pro 8. a 9. ročník)

Jak se žilo v klášteře? (Život mnichů raného středověku)

Proč vznikaly katedrály? (Gotická architektura vrcholného středověku)

Univerzita – dar středověku moderní době

Tajemná řeč křesťanských symbolů

České nebe (Čeští národní světci dle výběru učitele)

Proč nepíšeme azbukou? (Cyrilometodějské počátky českých dějin)

Katedrála sv. Víta – kostel, hřbitov, klenotnice… (Exkurze na Hradčany s výukou v Arcibiskupském paláci). 

15. 07. 2015