Vyhledávání Menu

Prohlášení Jana Gerndta


Kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze P. Jan Gerndt se ohrazuje proti nepravdivým tvrzením, která o něm byla publikována na stránkách jednoho z bulvárních deníků.


45560


Důrazně odmítám řadu tvrzení, která byla publikována v bulvárních novinách Blesk pod titulkem „Hříšná láska kněze od sv. Víta?“ 30.7. t.r. Tento článek vyvolává svými polopravdami dojem, že šlo o porušení slibu celibátu, a moje vyjádření uvádí jako „verzi příběhu“. Před soud mne nepohnala žádná „milující ovečka“, ale sám jsem dal soudu podnět k rozhodnutí o vlastnictví auta, které bylo pořízeno z větší části z mých úspor. Článek hovoří o poměrně těsném vztahu kněze a ženy a lhostejném postoji církevních nadřízených. Pravdou je, že žádný takový vztah neexistoval, tuto paní a jejího syna z rozvedeného manželství jsem poznal v kostele.

P. Jan Gerndt

Aleš Pištora 17. 08. 2015