Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Prohlášení k projevům rasismu

V poslední době se i v naší zemi množí rasově motivované projevy nepřátelství vůči některým komunitám, především Romům. Pokládám za svoji morální povinnost pozvednout proti těmto projevům svůj hlas.

Etnický původ kohokoli přece nemůže být důvodem nějaké kolektivní odpovědnosti. To, že je někdo Čech, Slovák, Vietnamec, Rom či Žid, nevypovídá nic o jeho lidských kvalitách.

Kristus říká, že strom se pozná po ovoci. Buďme proto bdělí a ostražití před projevy rasismu, nesnášenlivosti a xenofobie. Zkušenosti 20. století jsou více než varující.

Biskup Václav Malý, předseda Rady Iustitia et pax ČBK

20. 11. 2008