Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Prohlášení o spolupráci s Akademií věd ČR

Představitelé obou institucí se shodli na tom, že jejich společným záměrem je podpora vědeckého bádání v oboru církevních a náboženských dějin. Nezastupitelnou úlohu v tomto směru plní Český historický ústav v Římě při Historickém ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., v součinnosti s dalšími akademickými a vysokoškolskými institucemi, a to zprostředkováním možnosti studia a využití pramenů z vatikánských, římských a italských archivů a k nihoven. Cílem tohoto výzkumu je příprava a vydání nejdůležitějších archivních pramenů v kritických edicích a jejich vědecké zpracování v monografické i syntetické podobě.

Objektivní zpracování církevních a náboženských dějin je jedním z nezbytných předpokladů pro všestranné osvětlení tisícileté historie českých zemí a společnosti v tomto prostoru žijící. Porozumění vlastním dějinám zůstává základnou opodstatněného národního a státního sebevědomí a východiskem k budování důstojného místa naší vlasti v Evropě a ve světě. (Aleš Pištora)

23. 11. 2012