Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Prohlídka kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře

Kaple původně zasvěcená sv. Václavu byla postavena po bitvě na Bílé Hoře v letech 1622 – 1624 k uctění padlých vojáků. Kaple, která byla později zasvěcena Panně Marii, se stala poutním místem a současně základem rozsáhlejší stavby, kterou vybudoval v letech 1708 - 1730 stavebník Kristián Luna. Celý komplex je typickým barokním poutním kostelem s ústřední svatyní, obklopenou kaplemi, ochozem a domem správce.

Ve farní budově byl před dvěma lety založen nový klášter benediktinek z mnichovské komunity "Venio". Příchodem benediktinské společenství ožila dávná tradice duchovního života, kterou založila kolem roku 973 dcera Boleslava I. blahoslavená Mlada a která byla přerušena za Josefa II. roku 1782. Ženská větev řádu byla obnovena po 100 letech, kdy byl roce 1888 založen klášter v Praze na Smíchově. Po vzniku Československé republiky nebyla příliš příznivá situace pro komunitu, kterou tvořily převážně sestry německé národnosti. Celá komunita proto přesídlila do rakouského Bertholdsteinu. Založením nového kláštera na Bílé Hoře se spojuje tradice českých benediktinek a komunity Venio. Vedle práce v klášterech můžou benediktinky působit i mimo ně. Většinou vykonávají své původní zaměstnání. Sestry nenosí hábit. (ap)

26. 04. 2010