Vyhledávání Menu

Prohlídky karlovských chrámů


Univerzita Karlova společně s Katolickou teologickou fakultou UK, pod záštitou Arcibiskupství pražského a Městské části Praha 2 pořádá 14. a 15. května 2016 komentované prohlídky pražských chrámů, založených Karlem IV.


60290

Foto: Cyril Royt / http://karel700.cuni.cz 


Prohlídky se budou týkat pražských chrámů, jež jsou úzce spjaty s činností a odkazem Karla IV. Návštěvníci mohou blíže poznat jednak chrámy spravované římsko-katolickou církví (bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově, kostel Panny Marie, sv. Jeronýma (Emauzy), kostel Panny Marie Sněžné, kostel sv. Apolináře, kostel sv. Štěpána, kostel sv. Jindřicha a Kunhuty), jednak dva chrámy pod správou pravoslavné církve (kostel Zvěstování Panny Marie Na trávníčku a kostel sv. Kateřiny Alexandrijské).

Praktické informace k prohlídkám kostelů

S ohledem na omezenou kapacitu prohlídek (20 osob pro jednu prohlídku) je nutné se předem rezervovat na konkrétní datum a hodinu prostřednictvím kontaktního e-mailu: komentovane-prohlidky@cuni.cz. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu a trvají cca 50 minut. Vstup do všech objektů je bezplatný, návštěvníci mohou dobrovolně přispět na provoz chrámů.

Termíny a kontaktní informace prohlídek

Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (Štulcova, Praha 2)

Prohlídky: sobota 14. 5. 10:00-17:00; neděle 15. 5. 11:00-17:00

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově (Ke Karlovu 453/1, Praha 2)

Prohlídky: sobota 14. 5. 10:00-12:00, 15:00-18:00; neděle 15. 5. 12:00-18:00 

Kostel Panny Marie a slovanských patronů a benediktinské opatství Na Slovanech (Emauzy) (Vyšehradská 320/49, Praha 2)

Prohlídky: sobota 14. 5. 11:00-17:00 

Kostel Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám. 753/18, Praha 2) 

Prohlídky: sobota 14. 5. 10:00-17:00; neděle 15. 5. 13:00-17:00 

Kostel sv. Apolináře (Apolinářská 443/10, Praha 2) 

Prohlídky: sobota 14. 5. 10:00-18:00; neděle 15. 5. 14:00-18:00 

Kostel sv. Štěpána (Štěpánská, Praha 2)

Prohlídky: sobota 14. 5. 10:00-18:00; neděle 15. 5. 13:00-18:00

Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty (Jindřišská 30, Praha 2)

Prohlídky: sobota 14. 5. 10:00-18:00; neděle 15. 5. 13:00-18:00

Kostel Zvěstování Panny Marie Na trávníčku (Na Slupi, Praha 2) 

Prohlídky: sobota 14. 5. 10:00-16:00; neděle 15. 5. 14:00-19:00 

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské (Viničná 468/2, Praha 2)

Prohlídky: sobota 14. 5. 10:00-16:00; neděle 15. 5. 14:00-19:00

Více na http://karel700.cuni.cz/KAREL-85.html.

Aleš Pištora 09. 05. 2016