Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Projekt Bible24 ve farnosti sv. Ludmily

Farnost sv. Ludmily chce skrze Bibli24 farníkům přiblížit krásu a moudrost Písma. Protože se kostel nachází na velmi frekventovaném místě, je cílem oslovit i ty, kteří tráví svůj volný čas v parku před kostelem. Do četby se vedle farníků od Sv. Ludmily zapojí i farníci okolních farností. Mezi necelými 200 čtenáři budou mimo jiné přítomni letošní novokřtěnci a biřmovanci, zástupci různých hnutí a řeholí, někteří členové parlamentu a herci vinohradského divadla. Nebudou chybět ani členové dalších křesťanských církví. Pro zájemce bude uspořádán lektorský kurz.

Páteční večer začne mší svatou v 16.30 hodin, kterou bude celebrovat biskup Karel Herbst SDB. Mší svatou v sobotu večer také celá četba skončí. Po celý čas bude k dispozici čtenářům i posluchačům kavárna Křesťanského domova mládeže. Zde bude i možnost přespat ve spacáku pro ty, kteří přijedou zdaleka. Během soboty bude možné zakoupit různá vydání Bible a další literaturu a filmy pro přiblížení Písma svatého dětem i dospělým.

Četba bude na závěr každé hodiny doprovázena živými hudebními vstupy. Výběr skladeb je podřízen zaměření celé akce tak, aby o slyšeném slovu bylo možno meditovat i během hudby. Hudbu zajišťují studenti Gymnázia Jana Nerudy a Ženská gregoriánská schola od Sv. Ludmily.

Celému projektu předcházela organizační příprava, v koordinačním týmu jsou lidé všech věkových skupin a různých profesí. Farnost se od doby postní připravovala modlitbou, konala se například duchovní obnova vedená biblistou Angelem Scaranem. Týden před zahájením sestry paulínky povedou biblickou adoraci. Paralelně s pražskou akcí bude probíhat Bible24 v Prešově, v katedrálním chrámu sv. Jana Křtitele za účasti metropolity Jána Babjaka. Na Slovensku se bude konat poprvé. (Andrea Hýblová)

Další informace, včetně možnosti se přihlásit k četbě, na http://bible24.unas.cz.

03. 06. 2011