Vyhledávání Menu

Projekt Bílá Hora 2014 pokračuje performancí Hexameron

Ve středu 8. října 2014 v poutním areálu Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře uvidí a uslyší přítomné publikum od 20.00 hodin „site specific performance“ s názvem Hexameron. Představení, které je součástí kulturního pásma Bílá hora 2014, připravil tým studentů AMU a VŠE Praha.

„Název, který se vztahuje k šestidennímu cyklu stvoření světa, jsme si půjčili ze sbírky šesti homilií svatého Ambrože, věnovaných prvním kapitolám knihy Genesis. Reliéf svatého Ambrože se nachází v jižním křídle kostela panny Marie Vítězné na Bílé hoře. Zároveň před téměř sto osmdesáti lety vznikla stejnojmenná společná skladba šesti klasiků světové hudby.” vysvětluje Linda Straub, která se stará o režijní a dramaturgickou supervizi. “Snažíme se zasadit současné skladby do konkrétního místa a historicko-spirituálního kontextu.“

Hexameron bude pro diváky jedinečnou příležitostí slyšet nové kompoziční přístupy a orchestraci postavenou na elektro-akustice, matematice a experimentování se zvukem. Názvy skladeb (např. Ceremonie, Hlas ze Šumavské pouště či Kánon derivací) i spojení elektro-akustické hudby s projekcemi a divadelně-tanečními výstupy napovídají, že půjde o neopakovatelný zážitek. Uchopení celého představení jako slavnostního procesí přináší originalitu i tradici zároveň a aktivně diváky zapojí.

Projekt Bílá Hora 2014 si klade za cíl oživit debatu o významu Bílé hory, která byla po staletí vnímána rozporuplněji než kterákoliv jiná událost našich dějin. Organizátoři kladou důraz na to, že má jít o setkání všech, jichž se tento „úhelný kámen národního vědomí“ dotýká. Vrstvy a souvislosti jsou rozkrývány rozličnými způsoby. Vedle bohoslužeb, přednášek a debat je to také výtvarná intervence či právě scénický koncert.

Záštitu nad Bílou horou 2014, kterou pořádá Opatství Venio a Centrum teologie a umění při KTF UK s podporou mnoha dalších institucí včetně Arcibiskupství pražského, převzali ministr kultury Daniel Herman, předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr a pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Více na http://ctu-uk.cz/bila-hora-2014-co-nas-rozdelilo-muze-dnes-spojovat-program-akci. (Marta Kloučková, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 02. 10. 2014