Vyhledávání Menu

Projekt stavby svatovítských varhan byl zahájen

V neděli 15. června 2014 během slavnosti sv. Víta, kdy jsme si připomněli 670. výročí „položení základního kamene“ Svatovítské katedrály a povýšení pražského biskupství na arcibiskupství, vyhlásil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zahájení projektu stavby nových varhan pro Svatovítskou katedrálu.

„Dnes chceme navázat na to, co bylo vykonáno v posledních několika letech: katedrála je opatřena novým osvětlením a novou elektroinstalací. To vše se podařilo především díky dárcům, jednotlivcům nebo firmám. Věřím, že i stavbu varhan se podaří uskutečnit touto cestou. Pozváni jsou všichni – i jednotlivci budou moci sponzorovat třeba malou píšťalu. Jednou pak budou moci říct svým dětem a vnukům, že i jejich rodina se takto na výstavbě katedrály podílela. Převážnou váhu financování však ponese církev a velké firmy, protože se jedná o částku v řádu desítek milionů korun“, řekl kardinál Dominik Duka.

Projekt přijali za svůj všichni držitelé klíčů od korunovačních klenotů, kteří se zavázali bdít nad stavem katedrály svěřené nám všem do společné péče. O finanční stránku projektu bude pečovat Nadační fond Svatovítské varhany. Číslo účtu, na který je možné přispět: 2109930876/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Současné Mölzerovy romantické varhany na Wohlmutově kruchtě v transeptu katedrály nad chórovou kaplí jsou zvukově dostačující pouze pro starou část. Od dostavby katedrály v roce 1929 proto byly učiněny již tři pokusy postavit nový nástroj, který by zvukově zaplnil prostor celé dostavěné katedrály. Pro tento účel byl vystavěn velký novogotický kůr nad hlavním vchodem s rozetou, kterou navrhl František Kysela a námět na téma stvoření světa vytvořil biskup Antonín Podlaha, člen Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta v Praze. Rozeta, která zůstane nezakryta, může vytvořit spolu s novými varhanami velmi působivé harmonické souznění. Díky novým varhanám se zdejší liturgie stane ještě intenzivnější a pražská katedrála se tak definitivně zařadí do rodiny evropských katedrál, které jsou hlavními centry duchovního a kulturního dědictví celého světa. Majestátní nástroj bude moci být v 21. století definitivní tečku za dostavbou katedrály. Více na www.svatovitskevarhany.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 16. 06. 2014