Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Prosecký kostel sv. Václava přivítá zájemce o prohlídky

Prvním kostelem, který 17. ledna 2009 přivítal zájemce o historii a umělecké předměty, byla románská bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi. Zájem o prohlídku byl obrovský. Kostel navštívilo za celý den několik set lidí. Většina z nich již výstavu „Svatý Václav - ochránce České“ země navštívila anebo se na ni chystá.

Kostel sv. Václava na Proseku (Praha 9, U Proseckého kostela) bude veřejnosti otevřen od 10:00–17:00 a komentované prohlídky proběhnou od 10, 12, 14 a 16 hodin.

Legenda vypráví, že když se kníže Boleslav II. ubíral někdy kolem roku 970 ze Staré Boleslavi na Pražský hrad, byl tak unaven cestou, že na příhodném místě sestoupil s koně, aby si odpočinul. Zakrátko však usnul a ve spánku se mu zjevil jeho zavražděný strýc sv. Václav a nabádal jej, aby právě na tom místě vystavěl svatyni na jeho věčnou památku. Kníže tedy dal postavit kostel ke cti sv. Václava. Postupem času kolem něho vznikla osada Prosek.

Dnešní kostel ve svých zdech ukrývá starší svatyni. Dodnes stojící románská bazilika byla postavena před rokem 1200, tehdy ještě neměla klenby, byla plochostropá. Za husitských válek byla poškozena a přešla do vlastnictví strany podobojí. Utrakvisté ji v 70. letech 15. stol. opravili a opatřili gotickými klenbami. Po bitvě na Bílé hoře se kostel dostal do rukou církve katolické. Roku 1648 jej vypálili Švédové, avšak mohutné zdi a klenby vydržely. V roce 1712 kostel dostal barokní věž umístěnou nad kněžištěm. Velké úpravy nastaly v 70. letech 18. století, kdy byly původní románské čtverhranné mezilodní sloupy přetesány na nynější okrouhlé.

V průčelí kostela je velké gotické okno z 15. století, vlastní vstup tvoří románský portál. Všechny tři lodi mají gotickou žebrovou klenbu, v závěru lodi jsou dochovány zbytky románských maleb. Hlavní loď končí čtvercovým presbytářem s apsidou. Klenbu presbytáře pokrývají fresky Josefa Stettera z roku 1770.

Pět kostelů pražské arcidiecéze zasvěcených sv. Václavovi nabízí komentované pohlídky od 17. ledna do 14. února v souvislosti s právě probíhající výstavou „Svatý Václav – ochránce České země“, která bude v prostorách Anežského kláštera otevřena do 8. března 2009. (ap)

 

PŘEHLED KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK JEDNOTLIVÝCH KOSTELÚ

24. 1.   So       10:00-17:00    Praha 9 – Prosek, U Proseckého kostela, románský kostel sv. Václava – místo, kde se zavražděný sv. Václav zjevil svému synovci knížeti Boleslavu II. a nabádal ho ke zbudování svatyně – Komentované prohlídky budou od 10, 12, 14 a 16 hodin. Od 10:00 do 17:00 bude kostel přístupný veřejnosti.

31. 1.   So       10:00-17:00    Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října, novorenesanční bazilika sv. Václava – významná sakrální architektura Prahy od Antonína Barvitia – Komentované prohlídky budou od 10, 12, 14 a 16 hodin. Od 10:00 do 17:00 bude kostel přístupný veřejnosti.

7. 2.     So       10:00-17:00    Praha 10 – Vršovice, Nám. Svatopluka Čecha, konstruktivistický kostel sv. Václava ve Vršovicích – jedna z nejvýznamnějších staveb Josefa Gočára – Komentované prohlídky (včetně detailní prohlídky varhan) budou od 10 a 13 hodin. Od 10:00 do 17:00 bude kostel přístupný veřejnosti.

14. 2.   So       ZMĚNA: 9:00-16:00    Praha 1 – Hradčany, Pražský hrad, Svatováclavská kaple katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha - speciální prohlídky nejposvátnějšího místa České země – Komentované prohlídky (včetně detailní prohlídky Svatováclavské kaple) budou začínat vždy v celou hodinu od 9:00 u vchodu z Vikářské ulice. Poslední prohlídka začne v 15:00. Maximální počet osob pro jednu skupinu je 50. Ostatní budou muset počkat na další prohlídku. Od 9:00 do 16:00 je katedrála přístupná veřejnosti.

19. 01. 2009