Vyhledávání Menu

Prosincový Zpravodaj

Vychází poslední letošní číslo Zpravodaje pražské arcidiecéze. Z jeho obsahu vybíráme např. zprávu o požehnání varhan v kostele sv. Ignáce v Praze či o pouti do Svaté země, o které nám napsal pan Štěpán Filipec z farnosti Panny Marie před Týnem.

Dočteme se něco o svátku sv. Mikuláše, vánočních zvycích či slavení svátků v Praze a na vesnici. Nechybí pravidelné rubriky a informace o konaných akcích, přednáškách, koncertech, historický kalendář a výběr titulů z křesťanských nakladatelství. Na předposlední straně najdeme mimo jiné přehled bohoslužeb s rorátními zpěvy ve vybraných pražských kostelích. (Erika Kroupová)

26. 11. 2013