Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Průběh mše na Proboštské louce

Kardinál Miloslav Vlk připomněl, že setkání se účastní především mladí lidé, kteří se s ním už setkali na světových setkáních mládeže a čekají, že jim dá další orientující slovo do jejich života.

Čtení přečetli zástupci mladých lidí. Žalm byl proveden v moderním stylu. Celkově se při mši prolíná styl mladých lidí s tím tradičním a vhodně se doplňují. Evangelium přečetl jáhen Vladimír Hudousek z Prahy, který je vojenským kaplanem u hradní stráže.

Svatý otec ve své promluvě vyzdvihl příklad svatého Václava jako světce a s pohledem na něho rozvinul myšlenku svatosti v dnešní době.  Řekl, že věnovat svůj život vytvoření spravedlivějšího světa dokáže pouze ten, kdo si v srdci uchovává posvátnou bázeň. To pak umožňuje být věřícím lidem věrohodnými a připravenými šířit do společnosti křesťanské ideály. Svatý Václav „měl odvahu dát přednost království nebeskému před kouzlem pozemské moci“. Jeho promluva byla překládána P. Tomášem Roulem, sekretářem kardinála Vlka.

Následovaly přímluvy a obětní průvod, na kterém se opět aktivně podíleli mladí lidé. (ap)

28. 09. 2009