Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Průběh posledního rozloučení s prezidentem Václavem Havlem

Za zvuku zvonů svatovítského chrámu vyjde v 11.30 hodin z Arcibiskupského paláce liturgický průvod. Rakev s ostatky prezidenta Václava Havla bude do katedrály příslušníky armády přenesena již v 9.30 hodin. Obřad v katedrále bude zahájen minutou ticha, k níž vyzve pražský arcibiskup Dominik Duka. Spolu s celou zemí se tak ztiší i pražská katedrála. Znít budou zvony nejen svatovítského chrámu, ale také kostelů a kaplí v celé zemi. V úvodu smutečního obřadu zazní také česká státní hymna.

Bude následovat bohoslužba slova. Ze starozákonní knihy Job bude číst Josef Abrhám. Kázání přednese pražský arcibiskup. Obětní dary ponesou sestry boromejky, které pečovaly o zesnulého prezidenta v závěru jeho života. Poté bude obvyklý průběh zádušní mše svaté.

V závěru obřadu promluví také prezident republiky Václav Klaus, ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg a bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová. Samotný obřad posledního rozloučení povede pomocný biskup pražský Mons. Václav Malý. Rakev s ostatky zesnulého prezidenta bude vynesena Zlatou branou, kde bude pokropena svěcenou vodou. Po modlitbě rakev s Havlovým tělem za opětného znění zvonů pražské katedrály opustí Pražský hrad.

Liturgii doprovodí Česká filharmonie a Pražský filharmonický sbor, které pod vedením Jiřího Bělohlávka provedou Rekviem Antonína Dvořáka. Na konci obřadu zazní Svatováclavský chorál. Celý obřad posledního rozloučení by měl trvat dvě hodiny.

Mše svaté se budou kromě rodiny, příbuzných a přátel účastnit rovněž vysocí ústavní činitelé našeho státu, představitelé zahraničních vlád a také další smuteční hosté z ČR i ze zahraničí. Mezi nimi také mnoho představitelů církve ze zahraničí. Počítá se s účastí biskupů sousedních zemí, jejichž biskupské konference byly pozvány. Církev na Slovensku bude zastupovat předseda slovenské biskupské konference Mons. Viliam Judak, biskup nitrianský. Svatý stolec bude reprezentovat apoštolský nuncius v České republice Mons. Giuseppe Leanza.

Veřejnost bude moci obřad sledovat v přímém přenosu na velkoplošných obrazovkách, které budou umístěny na II. nádvoří Pražského hradu a na Hradčanském náměstí. Veliký počet smutečních hostů bohužel nedovoluje přítomnost veřejnosti v katedrále. Bohoslužba bude rovněž v přímém přenosu vysílána Českou televizí a Českým rozhlasem. (Aleš Pištora)

Detailní průběh requiem za Václava Havla (dokument Adobe PDF)Detailní průběh requiem za Václava Havla

20. 12. 2011