Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Prudentius a literatura antických křesťanů

Je literatura antických křesťanů pouze vedlejším projevem dobového teologického myšlení? Je jejich setkávání s bohatou antickou kulturou jen důvodem k vášnivým polemikám? Athény, nebo Jeruzalém? Jaké místo měla poezie v křesťanském prostředí na sklonku římské říše, jakou literaturu si vlastně toto prostředí žádalo a jakou vytvářelo?

Náš obraz pozdněantické literatury a v ní té křesťanské pomáhají zaplňovat překladatelské projekty, mezi něž patří i edice Poslední Římané, kterou řídí Martin C. Putna, jehož překlad Knihy hodinek (Cathemerinon) Aurelia Prudentia bude v rámci večera uveden, nebo knihy vydávané v edici Pietas benedictina, jejichž překladatelem je Jiří Pavlík. Právě s těmito dvěma hosty budeme hovořit o otázkách překládání antické křesťanské literatury, jeho tradici a smyslu v dnešní době, o významu, který má toto dědictví pro formování západní tradice, a v neposlední řadě o kráse, která z toho povstává. Večerem provází Martin Bedřich. Vstup volný.

Martin C. Putna (* 1968) je literární historik se širokým tematickým záběrem, který se dotýká i literatury pozdní antiky. Na toto téma publikoval např. překlad Órigenova výkladu o Písni písní (2000) a knihu o samotném Órigénovi z Alexandrie (2001), knihu studií o druhém životě antiky Řecké nebe nad námi aneb Antický košík (2006), knižní studie o Macrobiových Saturnáliích, životě svatého Martina od Sulpicia Severa či dějinách křesťanského písemnictví od Hieronyma, Gennadia a Isidora aj.

Jiří Pavlík (* 1970) je klasický filolog a překladatel, zabývá se antickou řeckou rétorikou a raněkřesťanskou literaturou. Překládá starozákonní deuterokanonické knihy, novozákonní apokryfy, v edici Pietas benedictina přeložil Apofthegmata (3 sv., 2000–2008), Palladiovy Poučné příběhy pro komořího Lausa (2002), Bohumilou historii mnichů syrských Theodóréta z Kyrru (2005) aj. Více na www.dominikanska8.cz. (www.dominikanska8.cz)

06. 03. 2013