Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

První jubileum Komunitního centra Matky Terezy

Doba minulá zanechala sídliště obklopující hlavní město Prahu bez občanské vybavenosti. Časy se však změnily a na sídlištích je dnes již život příjemnější. Snad také Komunitní centrum Matky Terezy přispělo k tomu, že Jižní Město není již pouze onou „noclehárnou“, ale místem, kde lze i žít. Komunitní centrum nebylo postaveno pouze pro věřící, ale od počátku vycházelo vstříc sociálním, hodnotovým i duchovním potřebám všech, kdo na sídlišti bydlí.

Žije Komunitní centrum nebo skomírá? Na tuto otázku může dát nejlepší odpověď ten, kdo se sám zúčastnil akcí, které Komunitní centrum pořádá. To, že Komunitní centrum žije opravdu bohatým životem, dokládá také nepřeberné množství různých aktivit, které se v něm odehrávají.

Dnes, kdy Komunitní centrum Matky Terezy završí první rok své existence, je příležitost k určitému ohlédnutí se a bilancování. Komunitní centrum není pouze kostel, kde se pravidelně slouží mše, ale je také místem, kde působí různé kluby a organizace. Jedná se např. o dramatickou a výtvarnou dílnou, nízkoprahový sportovní a turistický klub, Klub křesťanských seniorů, Klub Kajman (Klub autorů Jižního Města), Anonymní alkoholiky a Denní klub pro maminky s dětmi atd. V prostorách KCMT má svou kancelář Farní charita a Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

Bohoslužby se konají pětkrát za týden. Nedělní mši sv. v KCMT navštěvuje kolem 400 osob, zaplněná je kaple i sál. Jednou za měsíc je mše sv. v albánštině. V úterý a ve středu probíhá výuka náboženství. Dále se zde schází modlitební společenství.

Pravidelný kulturně-vzdělávací program KCMT zahrnuje: Filmový klub, přednášky v rámci Denního klubu na témata zaměřená na rodinu a zdraví a výchovu dětí, přednášky v rámci Klubu křesťanských seniorů, divadelní představení pro děti a koncerty.

Během roku zde proběhly dva taneční kurzy pro dospělé (celkem 80 hodin pro začátečníky a 80 hodin pro mírně pokročilé), dva hudební festivaly, dva plesy, dvě Ekumenická setkání (Ekumenické setkání biskupů a Novoroční ekumenická bohoslužba), dále se odehrála jedna konference, šest seminářů, tři besídky, jedno odborné školení, dvě duchovní obnovy, třináct oslav a večírků a organizované exkurze. Proběhly dvě svatby a jeden pohřeb, v nové kapli bylo uděleno 21 křtů, naši kněží zde konají duchovní rozhovory a přípravy na svátosti.

Přes počáteční bolesti tak Komunitní centrum funguje a snaží se sloužit farnosti i Jižnímu Městu. Noví lidé, kteří do něho nacházejí cestu, zájemci o program i o pronájem prostor, ale především ti, kteří často přicházejí, aby hledali odpověď na svoje otázky ohledně křesťanství a smyslu života, ti všichni dávají tušit, že Centrum je zde na svém místě a jeho činnost má smysl.

Komunitní centrum děkuje všem, kdo ho jakýmkoli způsobem podporují, ať už modlitbou, finančně či konkrétní praktickou pomocí. Dík patří především otci Karlu Kočímu, na jehož bedrech spočívá zodpovědnost nejen za Komunitní centrum Matky Terezy, ale i za celou farnost.

Více informací naleznete na stránkách http://www.kcmt.cz/.

21. 05. 2008