Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

První výročí hospice Dobrého pastýře

Kapli Dobrého pastýře, která se nachází v budově Hospice Dobrého pastýře, vysvětil před rokem pomocný biskup pražský Karel Herbst. Slavnostní zahájení celého zařízení proběhlo 29. září 2008. Slavnostního otevření prvního lůžkového hospice ve středních Čechách se zúčastnil kardinál Miloslav Vlk, hejtman Petr Bendl, primátor Pavel Bém, synodní senior Joel Ruml, biskup pražský Církve československé husitské David Tonzar a také Marek Eben.

Hospic Dobrého Pastýře poskytuje dnes péči třiceti pacientům, většinou na jednolůžkových pokojích se zázemím pro rodinné příslušníky a přátele. Zařízení bude v dohledné době poskytovat i odlehčovací služby, které pomohou rodinám v náročné péči – centrum denních služeb, respitní lůžka, terénní služby v domácnosti klientů a sociální poradenství.

Stavba a provozování hospice v Čerčanech je jedním ze základních cílů občanského sdružení TŘI. Po více než pětiletém úsilí se otevřelo zařízení, které podstatně zkvalitní péči o terminálně nemocné ve středních Čechách a výrazně odlehčí nemocnicím v dalších spádových oblastech – velkým klinikám v Praze 4 a 10 i jihočeským nemocnicím v Písku a Táboře.

„Hospic umožňuje pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stádiu, a jejich blízkým, žít naplno tak, jak jim jejich onemocnění dovolí. Snažíme se, aby hospic byl pro pacienta prostředím blízkým domovu. Režim dne, který se zde výrazně liší od režimu v nemocnici, nabízí pacientově rodině i přátelům možnost společného pobytu a návštěv kdykoliv,“ říká MUDr. Tereza Dvořáková, zakladatelka a vedoucí lékařka hospice.

Hospic je plně obsazen a řada pacientů čeká na přijetí. Pacienty hospice jsou nemocní s krátkou prognózou přežití, v naprosté většině s pokročilým nádorovým onemocněním. Nejedná se vždy o seniory, v péči hospice byl i kojenec v terminálním stádiu onkologické nemoci. Hospic doprovodí každý měsíc více než 20 nemocných. Činnost celého ošetřovatelského týmu se zaměřuje na odstranění či minimalizaci symptomů doprovázejících nevyléčitelné onemocnění, dalším cílem je podpoření a doprovázení rodinných příslušníků tak, aby mohli být oporou pro umírajícího, ale zároveň pomoc, aby dokázali zvládnout těžkou životní situaci nejen v průběhu hospitalizace jejich blízkých, ale i po jejich úmrtí.

Vzhledem k relativně krátké novodobé zkušenosti české populace s hospicovou péčí věnujeme velkou pozornost informování o poslání a účelu hospiců –  tato zařízení slouží lidem, kteří mají před sebou pár dní či týdnů života, možnosti léčby jejich onemocnění byly vyčerpány a oni odcházejí. V žádném případě se nejedná o nadstandardní domov pro seniory či léčebnu dlouhodobě nemocných, jak se často lidé domnívají.

Hospic se dosud potýká se zásadními finančními problémy – období přijímání nových sester a ošetřovatelů a vybavení hospice je extrémně finančně náročné a příjmy od pojišťoven nejsou dostatečné pro plné hrazení provozu hospice.

Nová budova hospice je otevřena nejen pacientům – moderní trendy vedou k odstraňování bariér a ke snaze, aby kromě hospitalizovaných pacientů přicházeli do těchto prostor i lidé „z venku". V prosinci byla otevřena kavárna a restaurace v přízemí budovy. V prvním patře je kaple Dobrého Pastýře určená pro soukromou modlitbu, ať už personálu nebo pacientů i lidí z venku, i pro pravidelné mše. Na objekt navazuje bezbariérově přístupná zahrada.

V České republice zemře ročně téměř 30 tisíc lidí na nádorová onemocnění – pouze 2–3 % jich může využít kvalitní péči v hospicích. V současné době je v ČR v provozu 13 hospiců s kapacitou 310 lůžek, zatímco minimální doporučený počet je 515 lůžek na celou ČR s funkční sítí domácí hospicové péče.

Hospic by se v budoucnu měl stát součástí kulturního a duchovního centra s kostelem Nejsvětější Trojice. Snahou je dosáhnout vysokou míru integrace, aby kromě hospitalizovaných pacientů přicházeli do těchto prostor i lidé "z venku", a aby se tak postupně odstraňovaly bariéry. Na vlastní objekt bude navazovat zahrada bezbariérově přístupná i pro ležící pacienty, v areálu bude malá restaurace a výhledově i internetová kavárna. (www.centrum-cercany.cz, ap)

Více informací naleznete na stránkách www.centrum-cercany.cz. Pro další informace je k dispozici Mgr. Jarmila Neumannová – komunikace a marketing, tel. 731 648 977, e-mail: neumannova@centrum-cercany.cz; skype: dzamilka48.

26. 08. 2009