Vyhledávání Menu

Psychologicko-psychiatrická poradna

49228
Foto: IMA

Nabízí službu zaměřenou především na pomoc kněžím a pastoračním asistentům sloužícím v pastoraci, kteří při pastoraci přicházejí do styku s náročnými životními situacemi; s osobními, vztahovými, komunikačními problémy, podezřením či přítomností duševní nemoci u pastorovaných osob. Jde o psychologicko-psychiatrickou poradnu, jejímž cílem je především konzultační činnost. Teprve v druhém řádu slouží přímo těm, kteří řeší osobní psychologické problémy.


MUDr. Mgr. Ludmila Bartůšková

Specializace: dětská a dospělá psychiatrie, psychoterapie, včetně párové a rodinné; psychosomatika; teologie; soudní znalec Metropolitního církevního soudu Praha, působí na KTF a 1. LF UK (výuka psychologie), Pastoračním středisku a v ambulantní psychiatricko-psychoterapeutické praxi v Praze. Nyní vede Psychologickou poradnu.

Zaměření: Především pro klienty, kteří jsou doporučeni kněžími pražské arcidiecéze. Podle vytíženosti také pro jednotlivé žadatele, kteří řeší složité situace s ohledem na psychologické či eventuálně psychiatrické okolnosti.

Konzultace po předchozí domluvě tímto formulářem.

Theresien Martina Bartoňová

Specializace: Po studiu na Gregoriánské univerzitě v Římě na institutu psychologie, kde končila licenciátem se věnuje psychoterapii.

Zaměření: Především pro kněze a pastorační asistenty. Podle vytíženosti také pro jednotlivé žadatele, kteří řeší složité situace s ohledem na psychologické okolnosti.

Konzultace po předchozí domluvě tímto formulářem.

29. 03. 2016