Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Půlnoční mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Při půlnoční mši svaté, ale také během předprogramu, zazní kromě češtiny také další jazyky. Pásmo české vánoční hudby a poezie s vánoční tématikou se bude kromě češtiny odehrávat také v angličtině, španělštině, ruštině, polštině či francouzštině. Čtení z Písma svatého bude v angličtině, přímluvy zazní také v polštině. Součástí hudebně literárního pásma v pražské katedrále bude přednes vánočních textů obohacený vánočními skladbami starých českých mistrů. Kromě českých pastorel a koled zazní také hudba pro žestě a varhany Pavla Josefa Vejvanovského (Sonata Vespertina a další). Účinkují: Katedrální žesťový kvartet pod vedením Josefa Zámečníka, Pražský katedrální sbor a Josef Kšica – varhany.

Na slavnost Narození Páně bude 25. prosince pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka slavit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou od 10.00 hodin. Kromě jiného zazní „Missa pastoralis in C boemica“ moravského skladatele Josefa Schreiera. Jde o pastýřskou mši s ryze moravskou melodikou vycházející z valašského lidového prostředí. Podle mnohých se jedná o nejvýznamnější dílo kantorské hudby na Moravě v 18. století.

Odpoledne 25. prosince se od 16.00 hodin letos poprvé ve svatovítské katedrále koná „Zpívání u jesliček“. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka zve všechny děti a jejich rodiče. Spolu s Dětským katedrálním sborem, sborem Rolnička, členy Pěveckého sboru Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy a sólistou opery Národního divadla Romanem Janálem si mohou děti zazpívat známé české a moravské koledy. Více na www.katedralasvatehovita.cz. (Aleš Pištora)

19. 12. 2012