Vyhledávání Menu

Půlnoční mše svatá ve svatovítské katedrále

Půlnoční mši svatou bude v nově osvětlené katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 24. prosince 2013 od 24.00 hodin slavit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Pásmo české vánoční hudby začíná již od 23.30 hodin. Na slavnost Narození Páně bude 25. prosince mše svatá od 10.00 hodin.

Při půlnoční mši svaté, ale také během předprogramu, zazní kromě češtiny také další světové jazyky. Na zahájení promluví P. Radek Tichý. Součástí hudebně literárního pásma v pražské katedrále bude přednes vánočních textů. Ze sbírek vánoční české poezie bude číst členka činohry Národního divadla Jaromíra Mílová. Kromě českých pastorel a koled zazní hudba pro žestě a varhany Pavla Josefa Vejvanovského (Sonata Vespertina, Serenáda a další) a Vánoční motet Marc-Antoina Charpentiera. Během samotné půlnoční mše svaté uslyší návštěvníci české a světové koledy a Vánoční ordinárium. Účinkují: Katedrální žesťový kvartet, Vladislav Kozderka, Josef Zámečník – trubky, Jan Triebenekl – trombon, Pražský katedrální sbor a Josef Kšica – varhany.

Návštěvníci půlnoční mše svaté budou moci také poprvé vidět katedrálu s novým osvětlením. Moderní osvětlení interiéru vzniklo díky spolupráci se Skupinou ČEZ a Správou Pražského hradu. „Věděl jsem, že katedrála se potřebuje ukázat v novém světle, aby vynikla její krása. Společná péče o katedrálu se osvědčuje,“ řekl při nedávné prezentaci dokončeného díla pražský arcibiskup a dodal: „Některé věci, jsem v nové světle viděl v katedrále vlastně poprvé.“

Nová svítidla jsou vyvinuta jak po estetické, tak po optické stránce přímo pro katedrálu. Mají soudobý architektonický vzhled souznící s vertikální tektonikou katedrály. Svítidla jsou energeticky úsporná a byla osazována do stejných pozic, jako byla světla původní. Bylo tak možné využít již existujících otvorů na kabely i kotvení světel. Osvětlení je řízeno počítačem, aby jeho jednotlivé scény mohly opticky zdůraznit rozličné prvky architektury a připravit specifickou atmosféru pro odlišné události a režimy, které v katedrále probíhají, od liturgie po turistický provoz.

Na slavnost Narození Páně bude 25. prosince pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka slavit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou od 10.00 hodin. Kromě jiného zazní pontifikální vánoční mše Missa Nativitatis Domini, D-Dur, 1726 (ZWV 8) Jana Dismase Zelenky, rodáka z Louňovic pod Blaníkem. Více na www.katedralasvatehovita.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 19. 12. 2013