Vyhledávání Menu

Půlnoční mše svatá ve svatovítské katedrále

Půlnoční mši svatou bude na Štědrý den v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 24. prosince 2014 od 24.00 hodin slavit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Pásmo české vánoční hudby věnované Jakubu Janu Rybovi začíná již od 23.25 hodin. Na slavnost Narození Páně bude 25. prosince mše svatá od 10.00 hodin.

Součástí hudebně literárního pásma v pražské katedrále bude přednes textů ze sbírek vánoční české poezie. Zazní nejen česky, ale také v několika světových jazycích. Provedena bude Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, od jehož úmrtí si příští rok připomeneme 200 let.

Na slavnost Narození Páně bude 25. prosince pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka slavit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou od 10.00 hodin. Od 16.00 hodin se bude ve svatovítské katedrále konat zpívání u jesliček. Více na www.katedralasvatehovita.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 22. 12. 2014