Vyhledávání Menu

PŮLNOČNÍ VE SVATOVÍTSKÉM CHRÁMU


Půlnoční mši svatou bude na Štědrý den v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 24. prosince 2015 od půlnoci slavit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Pásmo české vánoční hudby věnované Jakubu Janu Rybovi začíná již od 23.30 hodin. Na slavnost Narození Páně bude 25. prosince mše svatá od 10.00 hodin.


52797

Foto: Roman Albrecht / Člověka víra

Součástí hudebně literárního pásma v pražské katedrále, které bude předcházet půlnoční mši svaté, bude přednes textů ze sbírek vánoční české poezie. Představeny budou rovněž obrazy ze života Jakuba Jana Ryby, od jehož úmrtí si letos připomínáme 200 let. Čtení a přímluvy zazní v několika světových jazycích. Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby bude znít z kůru, kde by v roce 2018 měly být vztyčeny nové varhany.

Na slavnost Narození Páně bude 25. prosince pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka slavit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou od 10.00 hodin. Také při této bohoslužbě udělí pražský arcibiskup apoštolské požehnání a čtení a přímluvy budou ve světových jazycích. Od 16.00 hodin se bude ve svatovítské katedrále konat zpívání u jesliček. V 17.00 hodin začínají kapitulní nešpory. Více na www.katedralasvatehovita.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 21. 12. 2015