Vyhledávání Menu

Redakční rada Salve v Novém Dvoře

Ve dnech 10. – 12. ledna 2014 proběhla v trapistickém klášteře Matky Boží v Novém Dvoře každoroční redakční rada revue pro teologii a duchovní život Salve. Na sklonku vánoční doby, ve spojení s liturgií křtu Páně, se formovala koncepce a obsah nových čísel časopisu.

Obsahem zmíněného svátku je projev Ježíšovy lidské i božské přirozenosti, jeho pokory i poslušnosti, a v neposlední řadě lásky Otce, který se k němu přiznává jako k svému „milovanému Synu“. Stejně tak byla i práce pro Salve nesena touhou po tom, aby se pravdy křesťanské víry a z nich vycházející podněty pro křesťanský život dostaly do společnosti nikoli v akademické, uzavřené formě, ale jako světlo, které prozařuje jak temnoty duše, tak povrchnost a neznalost současné doby.

V duchem a modlitbou prosycené atmosféře trapistického opatství, kam se sjeli členové redakční rady nejen z Čech, ale i z polského Lublinu, německého Erfurtu či francouzského Toulouse, byla promýšlena a debatována témata jako koncil a papežství, eschatologie, hudba v katedrále, reflexe církve a společnosti po 25 letech svobody a mnohá jiná. Jak uvedl šéfredaktor revue kardinál Dominik Duka OP v jedné z úvodních diskuzí, je třeba nahlédnout řadu témat a problémů nikoli primárně v jejich speciálnosti a zvláštnosti, ale naopak v podstatě jejich teologického, filozofického a historického zakořenění. Jen tak neztratíme skutečné ukotvení ve vlastní přítomnosti a můžeme být hlasem, který světu opravdově zjevuje toho, v němž má Otec zalíbení. (Martin Bedřich)

Aleš Pištora 14. 01. 2014