Vyhledávání Menu

Ředitel/ka Církevní střední zdravotnické školy Jana Pavla II

Arcibiskupství pražské v součinnosti s: Suverénním řádem maltézských rytířů - České velkopřevorství, Velkopřevorské náměstí 4, 118 00  Praha 1 - Malá Strana Českou provincií Kongregace Dcer Božské Lásky, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01  Oprava vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ky školské právnické osoby Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., se sídlem v Praze 2, Ječná 33, pro které je předpokladem jmenování současný nástup do funkcí ředitelů/ředitelek školských právnických osob:

Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů a Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, obě se sídlem v Praze 2, Ječná 33.

Předpokládaný nástup do funkcí od 1.1.2017.

Požadavky:

 • vzdělání a pedagogická praxe nutná k výkonu funkce ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění 
 • znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
 • profesní orientace v oboru nelékařských zdravotnických povolání, sociální práce a veřejnosprávní činnosti, církevního zdravotnictví a charity, zdravotnického a sociálně-právního vzdělávání
 • organizační a řídící schopnosti
 • znalost AJ nebo jiného světového jazyka
 • osobní zakotvenost v prostředí katolické církve


K přihlášce přiložte:

 • návrh koncepce společného rozvoje všech škol a školských řízení, jejichž činnost vykonávají uvedené školské právnické osoby
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a praxi
 • podrobný životopis obsahující přehled dosavadní praxe s přesným časovým vymezením
 • profesní portfolio nebo jeho ukázku (volitelně)
 • prohlášení uchazeče o tom, že nemá záznam v rejstříku trestů a je zdravotně způsobilý k výkonu daných funkcí
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně os. údajů, v platném znění

Přihlášky zasílejte do 30. září 2016 na adresu:

Arcibiskupství pražské, Referát církevního školství, Hradčanské nám. 56/16, 119 02  Praha 1.

Zadavatel si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání organizace.

Výběrové řízení ke stažení zde  68122

31. 08. 2016