Vyhledávání Menu

Referát církevní školství (RCŠ)

Zabývá se problematikou na úseku náboženského vzdělávání v katolických i ostatních školách, kterou analyzuje a vyhodnocuje pro potřeby arcibiskupa, event. příslušného biskupského vikáře. Je nástrojem péče diecézního biskupa a příslušného biskupského vikáře o školství, vzdělávací proces a katechezi ve školách. V tomto smyslu je nadřízeným orgánem katolických škol v oblasti vzdělávacího procesu (srov. kán 806 § 1 CIC).

RCŠ v oblasti své působnosti jedná s příslušnými státními úřady, orgány samosprávy a partnerskými institucemi, s jednotlivými školami, se školskými referáty ostatních diecézí, se školskou sekcí ČBK a se zahraničními partnery v oblasti církevního školství.

RCŠ poskytuje odborné konzultace při tvorbě a aktualizacích školních vzdělávacích programů škol zřízených AP. Posuzuje programy vyučování katolického náboženství ve školách. Vede evidenci učitelů náboženství ve školách, včetně administrace kanonických misí, dbá na kompetenci a kvalifikační růst těchto učitelů.

Provádí inspekce náboženské výchovy včetně inspekce výuky katolického náboženství v katolických školách a inspekce výuky nepovinného katolického náboženství ve školách zřízených státem nebo obcí, resp. v soukromých školách.

Ve své činnosti spolupracuje se školními kaplany a dalšími duchovními, kteří jsou odpovědni za duchovní správu ve školách. Rovněž spolupracuje s řediteli škol ohledně podmínek vyučování náboženství ve školách.

Referent pro školství je podřízen příslušnému biskupskému vikáři a jemu je bezprostředně odpovědný za svou činnost. Referent je členem rad školské právnické osoby u škol zřízených AP.

 

< ZPĚT

26. 02. 2015