Vyhledávání Menu

Referát informačních technologií (IT)

Samostatný referát IT je podřízen generálnímu vikáři respektive řediteli kurie. Zajišťuje provoz veškerých komunikačních sítí, a to v objektu AP, v objektu AS a na dalších pracovištích arcibiskupské kurie. Odpovídá za bezpečnou funkčnost veškerého komunikačního zařízení, včetně hardwarového a softwarového počítačového vybavení. Sleduje technologický pokrok v oblasti IT a navrhuje prospěšné implementace pro provoz AP. Samostatný referát IT spolupracuje s metodikem IT Arcidiecéze pražské v oblasti informačních technologií. Ve spolupráci s ním vede jednání jménem AP s externími dodavateli v oblasti informačních technologií.

< ZPĚT

26. 02. 2015