Vyhledávání Menu

Registrace návštěvníků událostí Svatého roku v Římě.

55160

Foto: Michal Němeček

Mnozí lidé by se rádi vypravili na velké události spojené se Svatým rokem do Říma. Upozorňujeme všechny zájemce, že na tyto akce stejně tak jako na projití svatou branou v bazilice sv. Petra je třeba se registrovat na stránkách svatého roku. Více zde: http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/it/partecipa/registrazione.htm

Jedná se především o tyto slavnosti:

Slavnost Božího milosrdenství 1.-3. 4. 2016

Pouť jáhnů 27.-29. 5. 2016

Pouť kněží 1.-3. 6. 2016

Pouť nemocných a zdravotně postižených 10.-12. 6. 2016

Pouť dobrovolníků 2.-4. 9. 2016

Pouť katechetů 21.-23. 9. 2016

Mariánská pouť 8.-9. 10. 2016

Uzavření svaté brány v bazilice svatého Petra 20. 11. 2016


09. 01. 2016