Vyhledávání Menu

Rekonstrukce Svaté Hory se rozběhla naplno


V rámci rekonstrukce jednoho z hlavních poutních míst pražské arcidiecéze a současně národní kulturní památky Svaté Hory v Příbrami probíhá v červenci 2015 v celém areálu restaurátorský a stavebně historický průzkum. Na náměstí je demontováno kyklopské zdivo, na bazilice je odstraňována stará střešní krytina.


43745

Foto: TDI

Basilika je v současnosti připravena pro další stavební práce dle projektové dokumentace. Proběhla úspěšná zkouška navržených světel. Zakrátko bude též snesena část stávající střešní krytiny. V ambitech je současně přistoupeno v souladu s projektovou dokumentací k čištění omítky od nátěrů a nánosů z vnější strany ambitů a je snášena stará střešní krytina a opravován krov. V lehkém předstihu probíhá mykologický průzkum.

V budově proboštství stále probíhá záchranný archeologický výzkum a restaurátorské průzkumy. Během příštích dnů se očekává ukončení restaurátorských průzkumů v převážné části proboštství a dohodu nad koncepcí ochrany. V suterénu proboštství stále probíhá záchranný archeologický výzkum s cílem zmapovat všechny potenciálně hodnotné části stavby.

Náměstí je v současnosti nejvíce veřejnosti viditelné stavební dílo. Probíhá odborná demontáž kyklopského zdiva, schodů, zábradlí a velké části dlažby. Tyto rozebrané části, které budou opět použity, jsou chráněny a uloženy na vyhrazených místech stavby. Zanedlouho započne obnova Svatohorských schodů.

Hlavním záměrem projektu je stavební a restaurátorská obnova a revitalizace národní kulturní památky Svatá Hora v Příbrami a její nové využití prostřednictvím rozšířených a nově vzniklých kulturních a vzdělávacích služeb. Projekt bude sloužit jako modelový projekt obnovy a využití obdobného typu památek. Použité přístupy a postupy budou aplikovatelné na obnovu a využití památek obdobného charakteru po celé České republice.

Svatá Hora u Příbrami je jedním z hlavních poutních míst pražské arcidiecéze. Ve svatohorské bazilice je oltář s lidovou gotickou soškou Panny Marie Svatohorské. Ta pochází z kaple hradu, který si zbudoval pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, když mu Příbram daroval roku 1348 Karel IV. Na Svatou Horu sošku přenesli po Třicetileté válce jezuité. Po roce 1648 byl tento cíl velkých poutí přestavěn pod vedením Carla Luraga a v roce 1732 se Svatá Hora stala místem velké barokní slavnosti - korunovace Panny Marie Svatohorské. Od roku 1861 byli duchovní správou tohoto místa pověřeni redemptoristé. (Aleš Pištora)


43747

Aleš Pištora 21. 07. 2015