Vyhledávání Menu

Rekviem za kardinála Františka Tomáška

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude 4. srpna 2014 od 18.00 hodin sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha rekviem za kardinála Františka Tomáška, od jehož úmrtí letos uplyne 22 let. Po bohoslužbě předá na pražském arcibiskupství ocenění farníkům za jejich dobrovolnickou službu.

Pražský arcibiskup tato ocenění předá těm zasloužilým farníkům, kteří se nemohli účastnit slavnostního předání letos v červenci. Kardinál Duka se letos rozhodl ocenit 22 farníků. Osobně jim poděkoval za to, že nezištně různými formami přispívají k hlásání evangelia. „Je zřejmé, že by mělo být takto oceněno mnohem víc, než jen dvacet dva zástupců farností. Jde však také o symbolickou roli, kterou otec kardinál vnímá jako vzkaz: Jsme vám, kteří sloužíte ve farnostech, vděční za vaši službu,“ vysvětluje P. Michal Němeček vikář pro pastoraci.

Bohoslužba, která bude udílení cen předcházet, připomene předchůdce kardinála Miloslava Vlka na Vojtěchově stolci, s nímž církev v naší zemi vstoupila do svobodné doby po pádu komunismu v roce 1989. Profesor Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Olomouci a olomoucký biskup, kterému orgány státní moci znemožnily pedagogickou činnost a v roce 1951 ho na několik let uvěznily v internačním pracovním táboře v Želivě, se postupně a nenápadně stával morální autoritou a symbolem odporu proti nesvobodě.

Na konci sedmdesátých let se kardinál Tomášek již jako pražský arcibiskup stává osobou, která byla nejen oporou pro odpůrce totality, ale také tím, kdo byl schopný oslovit širokou veřejnost. Na svatořečení Anežky České vedl v listopadu 1989 pouť věřících z Československa do Říma. Nezapomenutelná byla jeho vystoupení v době listopadové revoluce 1989. Dne 25. listopadu se ve svatovítské katedrále konala slavnostní bohoslužba na závěr oslav svatořečení Anežky České. Na tomto ohromném shromáždění tehdy kardinál Tomášek vyřkl památná slova: „V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně národa!“ Kardinál Tomášek zemřel 4. srpna 1992. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 04. 08. 2014