Vyhledávání Menu

Rekviem za oběti 1. světové války v Bohnicích

Při příležitosti 100 let od vyhlášení 1. světové války se bude v kostele sv. Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice sloužit 26. července 2014 od 15.30 hodin rekviem za oběti této války. Vzpomenuti budou zejména váleční zajatci, uprchlíci a deportovaní pacienty, kteří jsou pochováni na hřbitově nedaleko léčebny.

Události se zúčastní zástupci Městské části Praha 8, ale pozváni jsou rovněž diplomaté zemí, jejichž obyvatelé nalezli v Bohnicích útočiště – Itálie, Bosna Hercegovina, Srbsko a Německo. V souvislosti s válečnými událostmi byli z těchto zemí během první světové války evakuováni pacienti nemocničních zařízení, které se měly proměnit na lazarety, ale také obyvatelé rozsáhlých oblastí, kudy měla procházet frontová linie, či srbští a ruští váleční zajatci. Ti všichni se během válečných let setkali v Bohnické léčebně a mimo jiné se také podíleli na stavbě ústavního kostela, který byl dokončen v roce 1916.

Ne všichni se po válce vrátili domů. Pacienti léčebny v italském Pergine Valsugana byly v roce 1916 převezeni do Prahy, jelikož tamní léčebna měla sloužit jako vojenská nemocnice. Z celkem 504 pacientů, kteří byli rozmístěni po celém území Rakousko-Uherska, jich kolem 50 zemřelo v Praze. Dnes je připomíná pouze rozpadlý pomník z třicátých let na zcela zchátralém hřbitově nedaleko bohnické léčebny.

Do Čech tehdy z Itálie nemířili pouze pacienti léčeben. Bojům v Itálii totiž předcházela evakuace obyvatelstva např. z Tridentska, které se nachází na tehdejší Rakousko-Uherské hranici. Hluboko do vnitrozemí bylo evakuováno více než 70 tisíc obyvatel. Italové přicházeli do Prahy, ale také do mnohých dalších měst a vesnic v rámci mocnářství. V některých italských oblastech je dnes vzpomínka na český exil natolik živá, že se tam prý zpívají české písně. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 22. 05. 2015