Vyhledávání Menu

Rekviem za Václava Havla

Jako již každý rok bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit 18. prosince 2014 v kostele sv. Anny – Pražská křižovatka od 18.00 hodin rekviem za prezidenta Václava Havla.

Kardinála Dominika Duku o sloužení mše svaté za svého zesnulého manžela, prezidenta Václava Havla, požádala choť Dagmar Havlová. Václav Havel zemřel 18. prosince 2011. Kardinál Duka o něm tehdy řekl: „Zemřel muž, kterému náš národ vděčí za návrat suverenity a svobody v naší vlasti. Zemřel člověk, který žil pro tuto zemi a její demokratický rozvoj. ... Jsem přesvědčen, že všichni, napříč celou společností bez ohledu na politické či náboženské přesvědčení, jsme povinni mu vzdát čest a dík.“ Více na www.prazskakrizovatka.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 11. 12. 2014