Vyhledávání Menu

Relikvie Faráře arského míří do Prahy

Od 13. září 2014 putuje po České republice relikviář s neporušeným srdcem svatého Faráře z Arsu Jana Marii Vianneye, do jehož zpovědnice kdysi putovaly tisíce lidí z celé Francie. Věřící pražské arcidiecéze mohou ostatek uctít 23. září v kostele Panny Marie Sněžné. Mše svatá začíná v 18.00 hodin.

Jako první se s relikviářem obsahujícím relikvii svatého Jana Marii Vianneye setkali poutníci v Želivi, kde se 13. září konala diecézní pouť Královéhradecké diecéze, která iniciovala přivezení srdce svatého Faráře z Arsu do České republiky. Setkání s relikvií zahrnuje mši svatou, uctívání relikvie, společnou modlitbu a možnost svátosti smíření. Během setkání promluví také duchovní správci farnosti v Arsu P. Frédéric Vollaud a P. Roland Varin.

Svatý Jan Maria Vianney se narodil nedaleko Lyonu. Mládí prožíval za pronásledování katolíků v době Francouzské revoluce. Od mládí se toužil stát knězem. Po vysvěcení mu představení přidělili nábožensky velice zanedbanou vesnici Ars. Svým příkladem Jan Maria dokázal přitáhnout mnoho lidí. Proslul zejména plamennými kázáními a častým zpovídáním. Ve vesnici Ars zůstal nakonec celý život. Jan Maria Vianney zemřel v roce 1859. V roce 1925 byl Piem XI. svatořečen a v roce 1929 prohlášen patronem všech kněží. (Lukáš Peška, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 08. 09. 2014