Vyhledávání Menu

Reportáž z Kojetic očima účastníka

Ministrantské setkání se tentokrát odehrávalo v Kojeticích u otce Benedikta. Oficiálně začalo mší spojenou s adorací u sv. Vojtěcha v Neratovicích. Když jsme přijeli na faru dostali jsme veči. K veči se konzumovalo rizoto a pro toho, kdo měl ješ hlad, byli ješ bramboráky. Jakmile se sklidilo ze stolu, následoval dokumentární film „Křesťané ve společnosti“, který sice nevyhrál hlasování (i přes nadšenou podporu duchovenstva) - protože hlasování dopadlo remízou, ale byl zvolen na základě spravedlivého hodu mincí. Film vyprávěl o křesťanských hodnotách, na kterých je postavena demokracie a nyněím úpadku těchto hodnot. Po dokumentu následovala krátká vsuvka na vysvětlení několika nejasných věcí v předešlém pořadě. Jakmile jsme si objasnili pár detailů, byl pušn tentokrát akční film o Richardu Lvím Srdci. Když i tento film skončil, člo se „na kutě“. V sobotu ráno se vstávalo (aspoň na mě) brzy kvůli ranímu rozjímání a mši sv. v kostele v Kojeticích. Po návratu z kostela jsme se nasnídali a přichystali k dvěma přednáškám. První přednáška byla o důležitosti víry v životě člověka a úctě k Bohu. V době mezi přednáškami se zachovávalo silentium a meditovalo o nově nabytých znalostech. Druhá přednáška se také lehce dotýkala víry a byla o Božím volání . Po přednáškách následoval růženec nebo příležitost ke svátosti smíření, když jsme se domodlili růženec pokračovalo se obědem. K obědu jsme měli polévku a brambory s masem. V krátké polední pauze se jižipravovalo na důležité fotbalové utkání. Na fotbal se pronajala tělocvična takže se hrálo hezky v teple a v suchu. Po chvilce dohadů se rozhodlo, že budou hrát kněží s jáhnem Radimem, s Kubou a s Vojtou proti mně, Davidovi, Hanzymu, Kolíkovi a Honzíkovi. Ač se rozdělení sil zdálo vyrovnané, zpočátku mělo na vrchu kněžské družstvo. Na začátku zápasu jsme lehce protivníka podcenili a i přes naši velkou snahu k závěru jsme první zápas prohráli, ale o to více jsme se snažili na ten druhý. V druhém sice také vyhrálo družstvo soupeřovo, ale jen s tím nejmenším možným náskokem (10:9). Po fotbale jsme se vrátili na faru do Kojetic, kde se nám dostalo výborného zákusku. Když jsme utišili hlad, následovala další přednáška o vývoji pravomocí kněží, biskupů a jáhnů v dějinách církve. Jakmile skončila přednáška, pro některé (mezi nimi i mne) již následovalo jen loučení a díky odvozu budoucího kněze Radima i krátká cesta domů. Toto setkání se mi líbilo a jako nejzábavněí bych hodnotil fotbal a za nejpřínosněí zase přednášky.

Jan Fiksa

27. 09. 2013