Vyhledávání Menu

Requiem za kardinála Schwarzenberga

Při příležitosti 130. výročí úmrtí kardinála Bedřicha Schwarzenberga bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP za svého předchůdce na svatovojtěšském stolci sloužit v pátek 27. března 2015 od 18.00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha requiem.

Bedřich Jan Jakub Celestin se narodil roku 1809 Josefu Schwarzenbergovi (+1833) a vévodkyně Pavlíně z Arenbergu. Studoval filozofii a práva ve Vídni a teologii v Salzburgu. Na kněze byl vysvěcen 25. července 1833. Stal se nejprve kaplanem dómské fary v Salzburgu, ale brzy byl jako šestadvacetiletý zvolen salcburským arcibiskupem. Kardinálem ho papež Řehoř XVI. jmenoval roku 1842, bylo mu tehdy 33 let.

Po smrti arcibiskupa Schrenka byl v roce 1850 jmenován pražským arcibiskupem. V roce 1859 zahájila z jeho popudu činnost Jednota pro dostavění chrámu sv. Víta. V roce 1861 založil Jednotu cyrilometodějskou a Dědictví sv. Prokopa na podporu českých spisovatelů a pro vydávání českých knih. Kardinál Schwarzenberg nikdy nechyběl při oslavách výročí týkajících se české katolické minulosti.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha dnes před Starou arcibiskupskou kaplí stojí jeho socha, kterou dal v roce 1891 na své vlastní náklady pořídit kardinál Schönborn, Schwarzenbergův nástupce. Socha zbožného arcibiskupa, známého svoji dobrotivostí, měla oslovit poutníky putující k hrobu sv. Jana Nepomuckého a k hrobům dalších českých zemských patronů. K vytvoření sochy byl pozván v té době nejlepší český sochař a zároveň přítel kardinála Schönborna, Josef Václav Myslbek. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 23. 03. 2015