Vyhledávání Menu

Restaurování západního průčelí kostela sv. Antonína v Praze-Holešovicích

 

Kostel sv. Antonína je novogotickou stavbou z let 1908 až 1911 dle návrhu arch. Františka Mikše , a akademického sochaře Štěpána Zálešáka . Vzhled kostela (zejména dvojice věží) je částečně převzatý z Týnského chrámu . Stavba kostela probíhala v nelehké době a zejména s ohledem na finančních náročnost byla velká část architektonických prvků provedena v umělém kameni jako náhrada za kámen přírodní . Nicméně tento kompromis nijak neubírá na kvalitě celé stavby , čemuž dopomáhá i velice kvalitní zpracování jednotlivých detailů . Zejména hravost a zpracování soch baldachýnů a zdobných prvků vimperků ukazuje na dílo sochařských a kamenických mistrů .

Předmětem restaurátorských prací v roce 2010  byly tyto architektonické prvky ve střední části západního průčelí :

1/ vstupní schodiště s portikem  nesoucím balkon

2/ centrální kružbové okno

3/ dvojice erbů

4/ stříšky a boky středových opěráků

5/ omítky středové části 

6/ středový baldachýn s fiálou

 

Realizace: Inkasta s.r.o, Plzeň

Celkové náklady: 1.525.000 Kč

Financování: Magistrát HMP - 1.300.000 Kč, Městská část Praha 7 – 200.000 Kč, farnost – 25.000 Kč 

01. 11. 2013