Vyhledávání Menu

„Revoluční měsíc“ biskupa Malého

S blížícím se 25. výročím Sametové revoluce, která je symbolizována 17. listopadem, přibývá zájem o významného účastníka tehdejšího dění, dnes biskupa Václava Malého. V pátek 7. listopadu 2014 bude v Broumově slavit mši svatou na poděkování za svobodu, v sobotu bude besedovat o Sametové revoluci v Horním Maršově.

U příležitosti výročí událostí listopadu 1989 pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov ve spolupráci s Děkanstvím Broumov a Městem Broumov 7. listopadu od 18.00 hodin v konferenčním sále Kreslírna besedu s biskupem Václavem Malým. Besedě předchází mše svatá na poděkování za 25 let svobody, bude biskup Malý sloužit od 17.00 hodin v klášterním kostele. Ve dnech 10. a 11. listopadu pořádá tatáž instituce konferenci, jejíž téma zní „Je naše demokracie dostatečně diskusí? Aneb čtvrtstoletí ve škole demokracie“. Diskutovat budou kardinál Miloslav Vlk, Alexandr Vondra, Roman Joch, biskupka Jana Šilerová.

V sobotu 8. listopadu bude biskup Václav Malý od 15.30 hodin debatovat v bývalé faře Horního Maršova o listopadových událostech roku 1989 v Krkonoších. Ještě před tím požehná při mši svaté od 9.30 hodin nově opravený kostel sv. Markéty v Šonově (v okrese Náchod) a od 10.30 hodin při mši svaté požehná varhany v kostele sv. Maří Magdaleny v Božanově. Další beseda s biskupem Václavem Malým se koná 11. listopadu od 19.00 hodin v Centru Skleněná Louka v Brně.

Biskup Malý svůj pohled na Sametovou revoluci nemění: „Znovu bych se angažoval stejným způsobem, ničeho nelituji.“ Do povědomí veřejnosti vstoupil během Sametové revoluce v roce 1989, kdy moderoval velká lidová shromáždění, například shromáždění tři čtvrtě milionu lidí na Letenské pláni 25. listopadu nebo několik shromáždění na Václavském náměstí. Byl spoluzakladatelem a prvním mluvčím Občanského fóra. „Přechod od socialismu k vyspělé demokracii nebyl závislý na Chartě 77, ale byla to výzva pro všechny občany tehdejšího Československa. Chartisté převzali moc ne z důvodu mocichtivosti, ale byli si vědomi zodpovědnosti, že nelze nechat vývoj státu bez vedení,“ vysvětlil biskup Malý v jednom ze svých rozhovorů. Více na www.klasterbroumov.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 05. 11. 2014