Vyhledávání Menu

Revue Salve podruhé o vztahu hudby a liturgie

Číslo revue Salve 2/2014 se vrací k tématu hudby a liturgie, a to i ve světle padesátiletého výročí encykliky Sacrosanctum Concilium. Impulzem pro toto číslo se stala konference Hudba v katedrále, jež proběhla v říjnu loňského roku. Předjímá tak letošní konferenci, která se koná 9. října opět v Mladotově domě na Pražském hradě.

I z výše uvedeného je zjevné, že téma hudby a liturgie patří ke stále živým a diskutovaným problémům dnešní církve a umění. Ostatně o zájmu současných hudebních skladatelů o liturgickou hudbu vypovídá i anketa, která je součástí čísla Salve. Jednotlivé texty revue postihují jak teologický a spirituální rámec otázek spojených s hudbou a liturgií (Gerhards, Bretschneider, Kohlhaasová), tak praktické možnosti nového uchopení např. tématu liturgie hodin a hudby (Mailänder).

Domácí prostředí vedle zmíněné ankety mezi současnými českými hudebními skladateli reflektuje rozhovor s Josefem Kšicou, regenschorim a varhaníkem v katedrále sv. Víta. Historické sondy v čísle reprezentují studie o hudbě ve Svatovítské katedrále v 17. a 18. století (Jonášová) a vztahu gregoriánského chorálu a moderní hudby (Tissier).

Doprovod čísla tentokrát tvoří reprodukce děl malíře Jaromíra Novotného a fotografie z instalací jeho tvorby, např. z postní intervence v kostele Nejsv. Salvátora.  Více na www.salve.op.cz. (Martin Bedřich)

Aleš Pištora 24. 09. 2014